Các mốc thời gian đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021

23/07/2021 - 08:00

Các mốc thời gian chính của đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 thí sinh cần lưu ý.

A A

Theo THANH XUÂN - ĐIỀN NAM (Nhân Dân)