Cách nói “cái nào ra cái nào” và “cái nào ra cái nấy”, cách nào đúng ông giáo?

19/11/2023 - 08:54

Cách nói “cái nào ra cái nào” chỉ mới được “chế” ra thời gian gần đây và nó không ổn theo diễn đạt của người Việt…