Cần kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các đối tượng, vụ tham nhũng

18/02/2020 - 14:03

 - Đó là phát biểu của Vụ trưởng Vụ 8, Ban Nội chính Trung ương Phan Bá tại Hội nghị triển khai kế hoạch về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp (CCTP) năm 2020, do Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức sáng 18-2.

A A

Để thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, PCTN, CCTP năm 2020, Vụ trưởng Vụ 8, Ban Nội chính Trung ương Phan Bá đề nghị, An Giang cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trong lực lượng làm công tác PCTN. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh đối tượng, vụ tham nhũng.

“Không dừng, không nghỉ” trong công tác PCTN; bỏ tư tưởng “PCTN làm kiềm hãm phát triển kinh tế”. Đẩy mạnh công tác CCTP, nâng cao chất lượng xét xử, tránh oan sai trong xử lý án; đảm bảo cơ sở vật chất (nhà tạm giam, tạm giữ)…

Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục kiện toàn biên chế, nâng cao chất lượng hoạt động; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng, ngành chuyên môn; hỗ trợ, tạo điều kiện cho tổ giúp việc Nội chính cấp huyện đảm bảo thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Năm 2020, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về PCTN, lãng phí; chỉ đạo nghiêm túc việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là ở các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Thực hiện tốt công tác phòng ngừa; nâng cao sức chiến đấu của các Chi, Đảng bộ để thường xuyên tự kiểm tra, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí…

Dịp này, hội nghị đã công bố quyết định tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nội chính Đảng” của Ban Nội chính Trung ương cho 12 cá nhân.

THU THẢO