Cần ủng hộ chủ trương phát triển của địa phương

30/04/2024 - 06:11

 - Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Tân Trung (xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) được phê duyệt đầu tư mở rộng giai đoạn 2. Dự án có vai trò quan trọng thu hút doanh nghiệp về đầu tư sản xuất - kinh doanh, tạo việc làm cho lao động, thúc đẩy lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ở huyện thuần nông. Đến nay, còn 3/68 hộ khiếu nại về việc bồi thường, hỗ trợ đất, dù đã được chính quyền địa phương, cơ quan chức năng giải thích, vận động.

Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng công trình “Mở rộng cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Tân Trung” (giai đoạn 2) xã Tân Trung được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định 3265/QĐ-UBND, ngày 30/10/2017. Dự án có 2 lần điều chỉnh theo Quyết định 66/QĐ-UBND, ngày 11/1/2018 và Quyết định 2426/QĐ-UBND, ngày 3/10/2022. Đồng thời, UBND tỉnh có Quyết định 1638/QĐ-UBND, ngày 1/7/2022 phê duyệt giá đất bồi thường dự án. Loại đất trồng cây hàng năm (BHK) vị trí là 180.000 đồng/m2; vị trí 2 là 144.000 đồng/m2. Hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ chuyển đổi nghề bằng 3 lần giá đất nông nghiệp theo bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành.

Quá trình triển khai, 68 hộ nằm khu vực quy hoạch dự án thì có 64 hộ đồng thuận theo chính sách bồi thường. Chỉ có 4 hộ khiếu nại lên tỉnh: Ông Trần Chí Linh, ông Nguyễn Văn Chá, ông Trần Quang Khinh, bà Trần Thị Mĩa. Thời điểm Chánh Thanh tra tỉnh An Giang Võ Thị Siêu (ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh) đối thoại lần 2 với các hộ, gia đình ông Nguyễn Văn Chá rút đơn, chỉ còn 3 hộ khiếu nại.

Các ngành và chính quyền địa phương đều mong muốn 3 hộ nghiêm chỉnh chấp hành theo quy định, có góc nhìn chia sẻ với chủ trương phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Việc chấp hành giải tỏa không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân, mà còn là tinh thần ủng hộ với chủ trương phát triển của Nhà nước, sự phát triển lâu dài của huyện Phú Tân.

Đối thoại với 3 hộ dân xã Tân Trung

Hộ của ông Trần Chí Linh có tổng diện tích đất thu hồi 1.167m2, loại BHK, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, thu hồi thêm 19m2 ngoài biên dự án, vật kiến trúc và nhiều loại cây trồng. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ của hộ ông Linh hơn 500 triệu đồng. Ông Linh 2 lần khiếu nại yêu cầu UBND huyện đổi đất khác bằng diện tích đất thu hồi để canh tác, nếu không có đất khác thì nâng giá bồi thường lên 1 triệu đồng/m2.

Ông Linh đồng thời đại diện cho hộ bà Trần Thị Mĩa khiếu nại: Diện tích đất thu hồi của bà Mĩa là 3.187m2, số tiền bồi thường, hỗ trợ gần 1,2 tỷ đồng. Bà Mĩa yêu cầu nâng giá bồi thường đất lên 1 triệu đồng/m2. Chủ tịch UBND huyện Phú Tân ban hành quyết định giữ nguyên nội dung bồi thường, hỗ trợ và bác đơn khiếu nại.

Hộ ông Trần Quang Khinh có tổng diện tích đất thu hồi 6.519m2, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ gần 2,7 tỷ đồng. Ông Khinh yêu cầu được tiếp tục canh tác diện tích đất nông nghiệp nói trên. UBND huyện Phú Tân đối thoại với bà Nguyễn Thị Thia (đại diện theo ủy quyền của ông Khinh), kết luận bác yêu cầu khiếu nại, giữ nguyên nội dung theo quyết định bồi thường. Ông Khinh tiếp tục khiếu nại đến UBND tỉnh, cho rằng giá đất Nhà nước bồi thường thấp hơn khu vực gần nhà.

Sau xác minh, tại buổi đối thoại lần 2, Thanh tra tỉnh kết luận, việc ông Khinh yêu cầu giữ lại đất Nhà nước đã thu hồi là không đúng quy định của pháp luật. Khoản 4, Điều 67 Luật Đất đai quy định: “Khi quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được công bố công khai, người có đất thu hồi phải chấp hành quy định thu hồi đất”.

Khoản 6, Điều 17, Nghị định 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ thi hành một số điều của Luật Đất đai ghi rõ: “Người có đất thu hồi, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quyền khiếu nại về việc thu hồi đất theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trong khi chưa có quyết định giải quyết khiếu nại thì vẫn phải tiếp tục thực hiện quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất…”.

Đối với khiếu nại của ông Linh, bà Mĩa, tại thời điểm thực hiện dự án, UBND huyện Phú Tân không có quỹ đất nông nghiệp cùng mục đích sử dụng để giao cho các hộ trong khu vực dự án. Theo Khoản 1, Điều 8; Khoản 1, Điều 28 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định 33/2018/QĐ-UBND, ngày 9/10/2018 của UBND tỉnh), giá đất bồi thường cho các hộ giải tỏa (trong đó có hộ ông Linh, bà Mĩa) được xây dựng phù hợp giá đất tại thời điểm thu hồi, được Hội đồng thẩm định giá đất, UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1638/QĐ-UBND. Từ những căn cứ trên, UBND huyện Phú Tân ban hành các quyết định thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ cho hộ ông Khinh, ông Linh, bà Mĩa đúng pháp luật. Việc 3 hộ khiếu nại là không có căn cứ giải quyết.

HOÀI ANH