Chăm lo đời sống Nhân dân

17/05/2024 - 06:10

 - “UBMTTQVN TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) nhiệm kỳ mới tập trung triển khai, thực hiện hiệu quả, thiết thực chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân”, thực hiện tốt Nghị quyết 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng nhấn mạnh.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, công tác mặt trận trên địa bàn TP. Long Xuyên đều hướng đến mục tiêu chăm lo cuộc sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Từ đó, tạo được sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền vững.

Trong nhiệm kỳ, MTTQ các cấp vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Trong đó, việc vận động Quỹ Vì người nghèo được chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, đúng theo quy chế hướng dẫn, tạo ra phong trào sâu rộng trong toàn xã hội.

Sau 5 năm, địa phương đã vận động được 72 tỷ đồng, chi 66 tỷ đồng chăm lo cho hơn 132.500 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; trợ giúp khó khăn hơn 14.170 trường hợp ốm đau, tang chế, hỏa hoạn, thiên tai và khó khăn đột xuất khác; cất mới, sửa chữa 465 căn nhà Đại đoàn kết...

Khen thưởng các tổ chức và cá nhân đóng góp cho an sinh xã hội

“Đặc biệt, thành phố triển khai xây dựng nhiều khu dân cư Đại đoàn kết. Tổng cộng 17 khu dân cư (346 căn nhà) được xây dựng, tổng kinh phí 46 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ san lấp mặt bằng 17 tỷ đồng, kinh phí còn lại từ nguồn vận động xã hội hóa.

Ngoài ra, hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên phối hợp vận động Nhân dân đóng góp thực hiện trên 50 công trình xây dựng cầu, đường giao thông, hệ thống đèn chiếu sáng... tổng kinh phí xã hội hóa trên 30 tỷ đồng” - Chủ tịch UBMTTQ TP. Long Xuyên Nguyễn Thanh Quang thông tin.

Bên cạnh đó, phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19, UBMTTQ Việt Nam thành phố và các phường, xã tuyên truyền, vận động tiền mặt được trên 7,1 tỷ đồng; hiện vật quy ra tiền trên 3,6 tỷ đồng, cùng quà an sinh, nhu yếu phẩm... để phục vụ người dân, trị giá trên 66 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, UBMTTQ thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho các tầng lớp Nhân dân, đồng bào tôn giáo, dân tộc về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chương trình hành động của MTTQ và các tổ chức thành viên để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn; vận động đồng bào tôn giáo, dân tộc sống “Tốt đời, đẹp đạo”, đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch, làm tốt công tác xã hội, “Sống nhân nghĩa, bác ái” với mọi người…

Ngoài ra, tham gia góp ý, xây dựng chính sách, pháp luật; tuyên truyền, phổ biến và thực hiện pháp luật; thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở; tạo môi trường thuận lợi để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, bày tỏ ý kiến, kiến nghị và tâm tư, nguyện vọng với Đảng, Nhà nước.

Vận động Nhân dân xây dựng đời sống mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, dân tộc; bảo vệ môi trường; tăng cường tự quản, đẩy lùi tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, “Đền ơn đáp nghĩa”, uống nước nhớ nguồn; xã hội hóa trong xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, củng cố nền quốc phòng toàn dân, giữ vững thế trận an ninh Nhân dân.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, UBMTTQ TP. Long Xuyên chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Các ban công tác mặt trận ở khóm, ấp thật sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động Nhân dân, tạo mối liên kết hiệu quả trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Vai trò chủ động của mặt trận trong việc xây dựng quy chế, chương trình phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đã hỗ trợ tích cực cho việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Song song đó, cần đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương, phù hợp nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Mặt trận các cấp của thành phố cần phát huy mạnh mẽ dân chủ XHCN, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây đề nghị: “UBMTTQ thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của nghị quyết đại hội Đảng các cấp; bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố để thống nhất xây dựng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phối hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ động tổ chức, hướng dẫn Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức theo hướng sâu sát với dân, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ hoạt động chuyên trách”.

NGUYỄN HƯNG