Chậm nhất ngày 2-6 công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử HĐND các cấp

24/05/2021 - 15:57

 - Ngay sau khi quá trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 kết thúc, chậm nhất ngày 2-6 (10 ngày sau ngày bầu cử), Ủy ban Bầu cử tỉnh, cấp huyện, cấp xã sẽ tiến hành công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

A A

Riêng đối với kết quả bầu cử ĐBQH, Ủy ban Bầu cử tỉnh sẽ tổng hợp kết quả báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách chính thức những người trúng cử, chậm nhất ngày 12-6 (20 ngày sau ngày bầu cử).

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang, ngày 23-5, toàn tỉnh có 1.628.487 cử tri (trên tổng số 1.634.116 cử tri) đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ trung bình toàn tỉnh 99,66%.

Theo kết quả thống kê, 10/11 huyện, thị xã, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao (trên 99%) so với cử tri trong danh sách (trong đó huyện Thoại Sơn và Tri Tôn có 100% cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu). Chỉ riêng huyện Phú Tân đạt tỷ lệ 97,29% cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu.

GIA KHÁNH