Chân dung về nhà văn hóa, giáo sư Đặng Thai Mai

25/09/2019 - 10:07

Nhà thơ Huy Cận nhận định, sự nghiệp, phong cách và con người giáo sư Đặng Thai Mai là "một cuốn bách khoa từ điển về văn học, nghệ thuật, văn hóa, văn minh Đông Tây kim cổ."

A A

Giáo sư Đặng Thai Mai là một học giả uyên bác, nhà lý luận văn học, nhà văn, nhà sư phạm, nhà báo, một nhà hoạt động chính trị-xã hội, một nhà văn hoá lớn của Việt Nam ở thế kỷ 20.

Cả cuộc đời mình, ông đã dành hết thời gian và công sức cho sự nghiệp khoa học và cách mạng của đất nước.

Ông mất ngày 25-9-1984, cách đây vừa tròn 30 năm./.

Theo Vietnam+