Chặng đường 10 năm thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam ở An Giang

29/12/2020 - 05:11

 - Giai đoạn 2011-2020, việc triển khai chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam ở An Giang đã thật sự mang lại kết quả rõ nét, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể về công tác thanh niên. Đến nay, các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản của chiến lược đều đạt, vượt chỉ tiêu đề ra.

Thanh niên An Giang bản lĩnh, xung kích, tình nguyện, sáng tạo

Ở An Giang, thanh niên (từ đủ 16-30 tuổi) có 347.935 người, chiếm 18,23% dân số toàn tỉnh (nam thanh niên là 180.223, chiếm tỷ lệ 9,44%; nữ thanh niên là 167.712, chiếm tỷ lệ 8,79% so với tổng dân số toàn tỉnh). Số lượng đoàn viên là 53.429 (số liệu tính đến ngày 28-5-2020). Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền của tỉnh đã không ngừng quan tâm chăm lo cho thanh niên và công tác thanh niên.

Đặc biệt là công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho thanh niên… Dù ở bất cứ đâu, trong hoàn cảnh và điều kiện ra sao, thanh niên An Giang luôn tích cực tình nguyện, xung kích tham gia vào các hoạt động của Đoàn Thanh niên để phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng nông thôn mới, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai nhiều văn bản, chương trình, kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên An Giang lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu vào các chương trình, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi hàng năm tại cơ quan, đơn vị và triển khai đến cơ sở Đoàn thực hiện. Bên cạnh đó, hàng năm Tỉnh đoàn phối hợp Sở Nội vụ tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ Đoàn trực tiếp tham mưu Chương trình phát triển thanh niên An Giang. Kết quả, tổ chức được 14 lớp, thu hút 1.816 cán bộ chủ chốt tham gia.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Lê Thanh Tiền cho biết, hàng năm, Tỉnh đoàn đã tổ chức các hoạt động phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Báo An Giang kịp thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách của địa phương cũng như những thông tin cần thiết về hoạt động thanh niên thông qua việc phối hợp thực hiện 12 chuyên trang, chuyên mục “Truyền hình thanh niên” trên sóng truyền hình và “Diễn đàn thanh niên” trên sóng phát thanh định kỳ hàng tháng, trong đó có triển khai nội dung tuyên truyền và thực hiện kế hoạch về công tác quản lý nhà nước về thanh niên. Đến nay, đã tổ chức được tổng cộng 102 chuyên trang, chuyên mục định kỳ.

Phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” tiếp tục được quan tâm theo hướng triển khai các hoạt động nhằm tạo môi trường để học sinh, sinh viên phấn đấu, rèn luyện toàn diện trên các mặt. Các câu lạc bộ học thuật, nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên được duy trì, thành lập mới đã góp phần tạo môi trường giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và không khí thi đua sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Những năm qua, Tỉnh đoàn còn tuyên dương và trao giấy chứng nhận cho 3.306 cá nhân đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, cá nhân đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”, 71 cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, 245 học sinh được Tỉnh đoàn trao danh hiệu “Khi tôi 18”…

Hàng năm, Tỉnh đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn tập trung các giải pháp thực hiện công trình thanh niên “Hỗ trợ thanh niên thoát nghèo bền vững”, “Hỗ trợ thanh niên phát triển mô hình kinh tế” một cách sâu rộng thông qua nhiều biện pháp: nguồn vốn hỗ trợ được huy động thông qua vận động tài trợ từ các công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm; nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, các quỹ tín dụng địa phương và nguồn vốn xoay vòng, tiết kiệm của ĐVTN. Kết quả, các đơn vị đều thực hiện vượt chỉ tiêu, mang lại kết quả thiết thực. Trong giai đoạn 2012-2020, toàn tỉnh đã hỗ trợ được 186 thanh niên với tổng số vốn trên 5 tỷ đồng; thu nhập kinh tế gia đình thanh niên được hỗ trợ tăng lên từ 3-3,5 triệu đồng/tháng, giúp giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần giảm nghèo tại địa phương.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, qua việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên An Giang giai đoạn 2011-2020 đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị và đạo đức cách mạng của thanh niên; tạo điều kiện, cơ chế thuận lợi giúp thanh niên học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp; học nghề, khởi nghiệp, giải quyết được việc làm, chăm lo sức khỏe và thể chất tinh thần. Phát huy vai trò to lớn của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

PHƯƠNG LAN