Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mỹ Hiệp, nhiệm kỳ 2020-2025: Đổi thay từ “Ý đảng, lòng dân”

28/05/2020 - 12:44

 - Phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Mỹ Hiệp (Chợ Mới) đã tập trung triển khai nhiều giải pháp lãnh đạo đưa kinh tế - xã hội (KTXH) phát triển. Cả hệ thống chính trị cùng nhân dân thực hiện đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu (11/14 chỉ tiêu đạt trên 100%), bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.

A A

Mỹ Hiệp được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2017

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hiệp Nguyễn Trường Sơn cho biết: “Hiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 56,348 triệu đồng/người/năm, tăng gần 12 triệu đồng so năm 2015, đạt 114,99% nghị quyết đại hội. Từ năm 2017 đến nay, được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, UBND tỉnh khen thưởng thực hiện tốt Chỉ thị số 05. Năm 2018 được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, 2019 được UBND tỉnh đề nghị tặng cờ thi đua Chính phủ”.

Đảng bộ xã đã cụ thể hóa, triển khai thực hiện những vấn đề mới trong kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016-2020; chọn đúng những vấn đề lớn, đề ra những giải pháp giải quyết đúng, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương như: lãnh, chỉ đạo về quy hoạch, tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, kế hoạch phát triển các ngành và các lĩnh vực. Chủ động giải quyết những khó khăn thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ phát triển. Đến nay, kinh tế của xã phát triển tốt. Hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cầu tưới tiêu, chống úng, phục vụ hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đến nay toàn xã chuyển toàn bộ diện tích sản xuất sang trồng vườn với 1.627ha, tăng 107ha so đầu nhiệm kỳ. Cây xoài chiếm ưu thế cả về năng suất, chất lượng. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được thực hiện theo hướng VietGAP, các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao từng bước phát huy tác dụng. 258ha xoài được cấp giấy chứng nhận VietGAP, 85 hộ đăng ký tham gia thực hiện dự án công nghệ cao tưới nhỏ giọt trên xoài với tổng diện tích 44,45ha. Giá trị sản xuất bình quân 1ha đất đạt 327 triệu đồng, đạt 118,82% so nghị quyết, tăng 51,8 triệu đồng so năm 2015. Hộ giàu ngày càng tăng, hộ nghèo giảm còn 72 hộ, đạt tỷ lệ 1,48%.

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp phát triển, với 75 cơ sở sản xuất duy trì và mở rộng quy mô, giá trị sản xuất hàng năm đều tăng, đến nay đạt 145 tỷ đồng, tăng 1,09 lần so đầu nhiệm kỳ; duy trì làng nghề đóng xuồng ghe phục vụ nhu cầu tiêu dùng và tham quan du lịch. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã đã huy động hơn 43 tỷ đồng xây dựng nhiều công trình lớn phục vụ phát triển KTXH, đạt 215,9% so nghị quyết. Hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển nhanh; toàn xã có 2 điểm chợ hoạt động ổn định, chợ trung tâm xã được đầu tư mở rộng. Công tác phát triển du lịch được đẩy mạnh, thu hút khách tham quan du lịch.

Ông Nguyễn Trường Sơn cho biết: “Nhiệm kỳ qua, xã tập trung xây dựng xã nông thôn mới (NTM), coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành. Từ đó đã tạo chuyển biến tích cực trong cách nghĩ, cách làm của cán bộ và nhân dân. 5 năm qua đã huy động hơn 68,3 tỷ đồng, nhân dân tự nguyện hiến 2.407m2 đất, hàng ngàn ngày công lao động thực hiện các công trình xây dựng. Năm 2017, Mỹ Hiệp được công nhận xã NTM. Hiện xã đã đạt 19/19 tiêu chí, 35/35 chỉ tiêu NTM nâng cao, ngành chức năng đang trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao”.

Về Mỹ Hiệp ngày nay, hệ thống cầu, đường được đầu tư, nâng cấp, mở rộng; các tuyến đường nội đồng được bê-tông hóa, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa. Chất lượng cuộc sống nhân dân không ngừng nâng lên, nhà cửa xây dựng kiên cố, khang trang, giao thông thuận tiện, người dân được tiếp cận với các dịch vụ thương mại hiện đại. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; phát triển mới 53 đảng viên, nâng tổng số hiện nay 346 đảng viên, chiếm 1,97% so dân số. Phong trào “Dân vận khéo” tạo sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, nhà nước với nhân dân, thông qua đó người dân đã đóng góp gần 12,2 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Công tác cải cách hành chính xã Mỹ Hiệp được xếp hạng nhất toàn huyện, thuộc nhóm điều hành rất tốt.

Ông Sơn nhấn mạnh: “Đảng bộ xã Mỹ Hiệp sẽ tập trung 4 khâu đột phá: xây dựng và nâng cao chất lượng, tính bền vững của chương trình xây dựng NTM. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hình thành các vùng sản xuất, các chuỗi liên kết giá trị hàng hóa. Tích cực triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm về du lịch để thúc đẩy tăng trưởng nhanh dịch vụ. Tập trung lãnh đạo, giải quyết tốt các vấn đề còn bất cập. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu tình hình mới”.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Mỹ Hiệp tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đẩy nhanh tốc độ phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phấn đấu duy trì chuẩn NTM nâng cao, quyết tâm xây dựng xã Mỹ Hiệp thành xã NTM kiểu mẫu. Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

HẠNH CHÂU