Châu Đốc: Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư

26/06/2019 - 07:45

 - Theo UBND TP. Châu Đốc, từ đầu năm đến nay, có 7 dự án được tìm hiểu đăng ký đầu tư tại địa bàn, với tổng diện tích trên 151ha, vốn đầu tư dự kiến là 4.127 tỷ đồng. Điển hình các dự án: khu dân cư Thiên Phúc Châu Đốc, khu nghỉ dưỡng Fami Nguyễn, khu vui chơi giải trí Hải Đến Châu Đốc... Hiện trên địa bàn có 13 dự án đang triển khai thực hiện, với tổng diện tích trên 64,72ha, giá trị đầu tư hơn 1.053 tỷ đồng.

A A

Thời gian tới, địa phương tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng; đổi mới trong công tác xúc tiến, mời gọi đầu tư. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; củng cố tổ chức bộ máy, cơ quan, đơn vị, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn thành phố...

THU THẢO