Châu Đốc: Thu hút 32 dự án, tổng vốn đầu tư trên 1.053 tỷ đồng

28/09/2018 - 07:50

 - Theo UBND TP. Châu Đốc, từ đầu năm 2018 đến nay, tình hình mời gọi đầu tư trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện, tổng số dự án đăng ký đầu tư và thực hiện là 32 dự án, đã triển khai thực hiện 13 dự án, với tổng vốn đầu tư trên 1.053 tỷ đồng. Vừa qua, TP. Châu Đốc được UBND tỉnh xếp hạng nhất chỉ số cải cách hành chính năm 2017 đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục tuân thủ lộ trình thực hiện các chỉ số PAPI trên địa bàn thành phố. Thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ, tư vấn, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp lựa chọn cơ hội đầu tư. Đồng thời, tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính...

THU THẢO