Châu Đốc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

03/09/2020 - 06:29

 - Xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, những năm qua, Đảng bộ TP. Châu Đốc (An Giang) đã tổ chức thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị đạt hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu và lan tỏa mạnh mẽ.

A A

Nêu gương và chăm lo cho dân

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá cho biết: “Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã được đẩy mạnh một cách toàn diện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân thành phố.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội thành phố đến cơ sở, nhất là người đứng đầu mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Các “việc làm” đã đi vào trọng tâm, cụ thể, hiệu quả hoàn thành công việc cao, trách nhiệm rõ ràng, nhiều việc làm có ý nghĩa thiết thực, nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực”.

Điển hình, UBMTTQVN thành phố đã vận động trên 50 tỷ đồng, cất mới 671 căn nhà, sửa chữa 68 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ sản xuất, khám, chữa bệnh, thăm hỏi, tặng quà, trợ giúp học tập... cho 53.000 lượt người, góp phần cùng Đảng bộ thành phố hoàn thành chỉ tiêu không còn hộ nghèo vào cuối năm 2019. Liên đoàn Lao động thành phố vận động đoàn viên, người lao động tham gia đóng góp các nguồn quỹ an sinh xã hội trên 2,6 tỷ đồng; tổ chức cất mới và sửa chữa 40 căn nhà “Mái ấm công đoàn” với số tiền trên 1 tỷ đồng; hỗ trợ và nuôi dưỡng suốt đời 21 cụ già neo đơn; đỡ đầu 216 học sinh có hoàn cảnh khó khăn số tiền trên 50 triệu đồng…

Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, làm việc khoa học... Từ đó, đã tạo được lòng tin của nhân dân, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và thu hút nhân dân tham gia vào các phong trào, các cuộc vận động của địa phương, tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm chính trị hàng năm của thành phố.

Tập trung giải quyết vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm

Bên cạnh tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhiều cấp ủy và chính quyền đã lựa chọn, tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị.

Cụ thể, năm 2019, UBND thành phố thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà qua dịch vụ Bưu chính công ích không thu phí dịch vụ bưu chính khi người dân có yêu cầu; triển khai thực hiện đề án “Du lịch thông minh” và “Hệ thống quản lý khách lưu trú”; thực hiện hỗ trợ thủ tục cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn cho kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả…

Song song đó, Thành ủy, UBND, các phòng, ban, tổ chức chính trị-xã hội thành phố phối hợp các cấp ủy Đảng cơ sở tổ chức các buổi đối thoại giữa Đảng, chính quyền với nhân dân phường, xã (2 lần/năm) để lắng nghe, giải quyết tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân. Qua 14 lần đối thoại, với 844 ý kiến của người dân liên quan 1.134 vấn đề, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo UBND, các ngành đã giải quyết dứt điểm 1.064 vấn đề và đang tiếp tục giải quyết 70 vấn đề còn lại. Từ đó, đã tạo sự đồng thuận của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.

“Sau thời gian thường xuyên thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ thành phố đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của bản thân, quan tâm và giải quyết triệt để các vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng và nhà nước. Cán bộ, đảng viên đã đổi mới phong cách, tác phong làm việc, gần dân, sát dân, lắng nghe nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, “nói đi đôi với làm”- đồng chí Cao Xuân Bá phấn khởi cho biết.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ TP. Châu Đốc tiếp tục lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với nhiệm vụ chính trị, thực hiện các nghị quyết của Trung ương. Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên. Tăng cường lãnh, chỉ đạo chặt chẽ việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc của xã hội và những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân thành phố.

THU THẢO