Châu Phú học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

10/05/2021 - 07:29

 - Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Châu Phú (An Giang) ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu và dần trở thành ý thức tự giác của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và lan tỏa đến nhân dân.

A A

Hàng năm, căn cứ chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đều xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung phù hợp tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình để đăng ký và hướng dẫn cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo Bác.

Theo đó, trong sinh hoạt thường xuyên, các chi, đảng bộ lựa chọn nội dung học tập Bác về tư tưởng, đạo đức, phong cách gắn với nhiệm vụ chính trị được giao để đưa vào sinh hoạt tại chi bộ, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị.

Việc nêu gương cá nhân tiêu biểu được quan tâm thực hiện để khích lệ và cổ vũ sự nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thông qua việc học tập và làm theo Bác, vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được thể hiện rõ nét hơn; công tác tự kiểm tra, giám sát của chi bộ có nhiều tiến bộ góp phần ngăn ngừa sai phạm của đảng viên.

Người dân chung sức thực hiện các công trình giao thông nông thôn

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện thông qua các buổi sinh hoạt các chi, tổ hội đã tuyên truyền, phổ biến các nội dung chuyên đề học tập Bác trong năm. Đồng thời, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước nên tạo được khí thế thi đua sôi nổi lan tỏa trong cộng đồng, xuất hiện nhiều cách làm hay, như: hỗ trợ học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng cầu, đường nông thôn, phát triển kinh tế địa phương.

Điển hình trong số đó có thể kể đến như: “Dòng họ hiếu học” xã Khánh Hòa, “Học bổng Quản cơ Trần Văn Thành” xã Thạnh Mỹ Tây, “Học bổng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đào Hữu Cảnh” xã Đào Hữu Cảnh; “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”; vận động quỹ Vì người nghèo; mua xe chuyển bệnh miễn phí…

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới đã vận động cất mới 100 cây cầu, trên 47km đường nông thôn, với tổng giá trị hơn 260 tỷ đồng và trên 23.000 ngày công lao động. Trong hoạt động sản xuất có nhiều mô hình hiệu quả, như: trồng nhãn xuồng (xã Khánh Hòa), chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất lúa sang trồng cây sầu riêng (xã Bình Chánh), nuôi lươn (xã Thạnh Mỹ Tây), chăn nuôi bò kết hợp nuôi trùn quế (xã Bình Long)…

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú đã đổi mới phương thức lãnh đạo thông qua việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, giảm thời gian hội nghị, tăng cường trao đổi và xử lý thông tin qua thư điện tử, dành thời gian đi cơ sở, giám sát ở cơ sở.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, trong đó, tập trung vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến cơ sở đối với công tác dân vận. Giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, công khai kết quả xử lý kỷ luật cán bộ... Từ đó, đã nhận được sự đồng tình ủng hộ trong nội bộ và của quần chúng nhân dân.

Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú đã xây dựng các nội dung đột phá, gồm: củng cố, nâng cao khả năng lý luận và giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú chỉ đạo UBND huyện khảo sát kiến thức quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở, qua đó đề ra giải pháp để nâng cao kiến thức chuyên môn. Tổ chức hội thi kiến thức thực hiện cải cách thủ tục hành chính cho đối tượng là công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện và các xã, thị trấn.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú tiếp tục gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại tất cả các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, lấy kết quả kiểm điểm, đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chí để nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cuối năm.

Tích cực đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW trong các tổ chức chính trị - xã hội, các trường học và trong cộng đồng dân cư; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt việc học tập và làm theo Bác để tạo sức lan tỏa trong nhân dân.

MỸ LINH