Châu Phú sẵn sàng Đại hội Đảng bộ huyện

03/07/2020 - 05:57

 - Ngay khi tình hình dịch bệnh COVID-19 ổn định, các tổ chức cơ sở Đảng của huyện Châu Phú (An Giang) đã lần lượt tiến hành đại hội, đến nay, 48 Chi, Đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ mới. Theo đó, Đảng bộ huyện Châu Phú đã sẵn sàng chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

A A

Toàn huyện Châu Phú có 48 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 20 Đảng ủy (gồm: 12 Đảng ủy xã, 1 Đảng ủy thị trấn, 7 Đảng ủy ngành huyện) và 28 Chi bộ ngành huyện, với tổng số 5.346 đảng viên (chiếm tỷ lệ 2,16% dân số). Đảng bộ huyện Châu Phú chọn Đảng bộ xã Bình Mỹ và Chi bộ Khối vận huyện tổ chức đại hội điểm và đã hoàn thành đại hội từ tháng 1-2020.

Sau đại hội điểm, 46 Chi, Đảng bộ còn lại đã xây dựng kế hoạch và lần lượt tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Nhìn chung, Đảng ủy cơ sở quan tâm thực hiện nghiêm túc việc triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy và quan tâm theo dõi, giám sát, chỉ đạo việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc theo đúng chương trình, quy chế, quy định của Đảng.

Theo Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Phú, công tác chuẩn bị văn kiện đại hội được các Chi, Đảng bộ thực hiện chu đáo, chặt chẽ, đúng bố cục đề cương hướng dẫn, nội dung thể hiện đầy đủ trên các lĩnh vực công tác: kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hoạt động các đoàn thể - chính trị xã hội, đánh giá đúng thực tế tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, nội dung văn kiện còn tập trung đánh giá quá trình lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, vai trò, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy Đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, thẳng thắn nêu ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội các Chi, Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Châu Phú thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định

Đối với công tác nhân sự được thực hiện theo quy trình 5 bước, đúng nguyên tắc, thủ tục theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về quy chế bầu cử trong Đảng. Nhân sự được giới thiệu tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 được lựa chọn từ những cán bộ có năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, nữ.

Việc đánh giá cán bộ được thực hiện chặt chẽ, thực chất kết hợp với đánh giá xếp loại hàng năm của cấp ủy đối với tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Công tác nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhất là khâu chuẩn bị nhân sự đại hội được các cấp ủy rất quan tâm, qua đó giúp làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất đoàn kết trong nội bộ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Kết thúc đại hội cấp cơ sở, Châu Phú có 43/48 Chi, Đảng bộ cơ sở bầu đủ số lượng đúng theo đề án nhân sự của Chi, Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, còn một số Chi, Đảng bộ chưa bảo đảm cơ cấu số lượng do thiếu tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ, sẽ được chỉ định, bổ sung sau đại hội. Về trình độ cấp ủy viên, tất cả đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, chính trị theo quy định hiện hành.

Có thể nói, việc tổ chức đại hội các Chi, Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Châu Phú đã thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, gắn với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Theo Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú, việc tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở là tiền đề quan trọng hướng đến Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, huyện Châu Phú đã hoàn thành văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, công tác nhân sự đã hoàn chỉnh các bước đúng quy định.

Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hoạt động tuyên truyền trên địa bàn huyện được triển khai rộng khắp theo hướng gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020.

Theo đó, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, quần chúng nhân dân; thông tin cổ động trên Đài Truyền thanh huyện và các xã, thị trấn. Từ đó, giúp nhân dân nhận thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội các cấp trong toàn Đảng bộ, quần chúng nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

MỸ LINH