Châu Phú thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

13/04/2021 - 08:52

 - Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là xây dựng đời sống văn hóa) ở huyện Châu Phú (An Giang) được triển khai thực hiện rộng khắp và đã tạo sức lan tỏa, được đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Để công tác xây dựng đời sống văn hóa ngày càng hiệu quả hơn, huyện Châu Phú tiếp tục phát huy vai trò, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nếp sống văn hóa của người dân.

A A

“Thời gian qua, phong trào xây dựng đời sống văn hóa được các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân huyện Châu Phú tích cực thực hiện. Ban Chỉ đạo phong trào xây dựng đời sống văn hóa xã thường xuyên tuyên truyền, vận động, kết hợp củng cố, nâng chất, kiểm tra và công nhận các danh hiệu văn hóa, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa của huyện tiếp tục duy trì và từng bước đi vào chiều sâu, các phong trào, cuộc vận động có nội dung văn hóa được triển khai thực hiện đồng bộ và ngày càng mang lại hiệu quả tích cực. Các tiêu chí, tiêu chuẩn gia đình văn hóa, ấp văn hóa được đánh giá trên cơ sở khách quan, có định lượng và số liệu, kết quả cụ thể hơn. Từ đó, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng của phong trào” - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Nguyễn Văn Bé Tám cho biết.

Tính đến cuối năm 2020, toàn huyện Châu Phú có 54.269 gia đình đạt chuẩn văn hóa trên tổng số 55.210 hộ được phân loại, bình xét. Trong đó, giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa là 52.865 hộ, công nhận mới 1.431 hộ, không đạt rút danh hiệu gia đình văn hóa 612 hộ. So năm 2019, hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa tăng 592 hộ. Có 100/100 ấp đạt chuẩn văn hóa, có 8 xã đạt chuẩn “Xã văn hóa nông thôn mới (NTM)”, gồm: Mỹ Đức, Bình Thủy, Bình Chánh, Bình Mỹ, Khánh Hòa, Vĩnh Thạnh Trung, Ô Long Vĩ, Thạnh Mỹ Tây và thị trấn Cái Dầu đạt chuẩn “Thị trấn văn minh đô thị”. Trên địa bàn huyện có 46.606 gia đình văn hóa 3 năm trở lên, trong đó có 6.552 gia đình thực hiện gương “Người tốt, việc tốt”. Ngoài ra, 134/134 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đạt chuẩn văn hóa.

Hoạt động xây dựng “Xã văn hóa nông thôn mới” được quan tâm thực hiện

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần vào công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Năm 2020, quần chúng nhân dân cung cấp 67 tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng khám phá bắt quả tang 185 vụ liên quan 608 đối tượng. Công tác xây dựng, củng cố mô hình bảo vệ an ninh trật tự trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phòng, chống tội phạm tiếp tục được duy trì, củng cố nâng chất, như: xã “Tự quản An toàn giao thông”; “Câu lạc bộ xe Honda đầu phòng, chống tội phạm”; “Camera an ninh”.

Đặc biệt, mô hình “Camera an ninh” đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, giúp phát hiện xử lý nhiều vụ việc có liên quan đến tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm liên quan đến an ninh trật tự, tình hình đua xe, lạng lách, đánh võng, đánh nhau gây rối trật tự công cộng, tình hình cướp giật, trộm cắp tài sản giảm, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa, làm cho văn hóa ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội, tạo bộ mặt nông thôn văn minh trật tự, bảo đảm môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, huyện Châu Phú sẽ huy động nguồn lực toàn xã hội tham gia các hoạt động sáng tạo và xây dựng đời sống văn hóa, tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa phát triển, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Năm 2021, Châu Phú đề ra kế hoạch xây dựng và phát triển 2 xã Bình Long, Mỹ Phú đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa NTM”, đồng thời công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa NTM” đối với Bình Thủy, Mỹ Đức, Bình Chánh và thị trấn Cái Dầu đạt chuẩn “Thị trấn văn minh đô thị”. Đối với các xã, thị trấn đã đạt “Xã đạt chuẩn văn hóa NTM” và “Thị trấn văn minh đô thị”, Châu Phú sẽ có kế hoạch, định lượng các chỉ tiêu cụ thể theo hướng phát triển, năm sau cao hơn năm trước. UBND các xã, thị trấn và các ngành liên quan sẽ xây dựng và triển khai kế hoạch sắp xếp trật tự vệ sinh tại các chợ trên địa bàn; tuyên truyền hướng dẫn các hộ tiểu thương buôn bán hàng hóa đảm bảo chất lượng, niêm yết giá. Bên cạnh đó, sẽ tuyên truyền người dân thực hiện nếp sống văn minh trong trong việc cưới, tang, lễ hội và thực hiện tốt quy ước của các ấp…

Theo ông Nguyễn Văn Bé Tám, để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra thì vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo phong trào xây dựng đời sống văn hóa các cấp và việc phát huy vai trò vận động của các tổ chức quần chúng là yếu tố quan trọng quyết định để triển khai thực hiện xây dựng đời sống văn hóa mang lại hiệu quả. Việc thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa phải lồng ghép với các cuộc vận động, các phong trào thi đua để cùng nhau thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt, phải thực hiện nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân kiểm tra nhằm huy động sức mạnh của toàn dân theo nguyên tắc tự giác, tự quản là chủ yếu…

MỸ LINH