Châu Phú thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng

17/05/2021 - 06:13

 - Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng ở huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, nhân dân đồng lòng thực hiện có hiệu quả vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

A A

Thực hiện công tác xây dựng Đảng, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021, với nội dung “Xây dựng Đảng bộ huyện đạt trong sạch vững mạnh, gắn với lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”.

Đồng thời, đã tổ chức 42 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; phối hợp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập Nghị quyết khóa XIII của Đảng tại điểm cầu cấp huyện và cấp xã, với hơn 542 lượt cán bộ tham dự. Qua đó, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động, xây dựng vững chắc lòng tin cho đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020-2025.

Thực hiện công tác vận động quần chúng, hệ thống dân vận, UBMTTQVN huyện và các đoàn thể chính trị tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, huyện Châu Phú chú trọng tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các dự án xây dựng và quy hoạch trên địa bàn huyện để tạo sự đồng thuận, thống nhất, huy động sức mạnh của nhân dân cùng tham gia.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú chỉ đạo UBMTTQVN huyện và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền đến cơ sở để nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh và phát huy vai trò giám sát của người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa bàn cư trú.

Công tác chăm lo cho người nghèo được quan tâm

Để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú đã chỉ đạo UBMTTQVN huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả quy chế giám sát và phản biện xã hội. Trong đó, tập trung hoạt động giám sát các vấn đề được dư luận quan tâm, như: tình hình ô nhiễm môi trường, quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ…

Từ đó, tham mưu giúp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương có chủ trương, giải pháp xử lý phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Trong công tác chăm lo cho người nghèo, UBMTTQVN huyện và các đoàn thể đã duy trì thực hiện tốt vận động quỹ Cây mùa xuân, tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo; vận động quỹ hậu phương quân đội...

Thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tiếp tục thực hiện kế hoạch nâng cao vai trò bí thư chi bộ gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy chế, quy định của Đảng và nhà nước; phát hiện và kiểm tra, xử lý kịp thời đối với các tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan khối nội chính, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

MỸ LINH