Châu Phú trực tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của người dân đang cư trú trên địa bàn huyện từ ngày 11-10

08/10/2021 - 19:13

 - Ngày 8-10, UBND huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đã có thông báo về việc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn sẽ nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 11-10-2021.

A A

Tuy nhiên, chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp đối với người dân đang cư trú trên địa bàn huyện Châu Phú và phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã khi đến liên hệ thủ tục hành chính.

Việc tổ chức giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện Châu Phú và các xã, thị trấn phải đảm bảo yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, như: khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn, quét mã QR-CODE, tuân thủ sự điều tiết và giữ khoảng cách phù hợp khi giao dịch, đảm bảo không quá 5 người cùng một thời điểm khi thực hiện thủ tục hành chính.

UBND huyện Châu Phú khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng trên môi trường mạng về dịch vụ công trực tuyến (dichvucong.angiang.gov.vn) hoặc dịch vụ bưu chính công ích trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính.

P.V