Châu Thành áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg trên địa bàn xã Vĩnh An và ấp Cần Thuận

25/09/2021 - 11:27

 - Ngày 24-9, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) Nguyễn Tấn Phong đã ký ban hành văn bản áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã Vĩnh An, một phần ấp Cần Thuận (từ tổ 1 đến tổ 5 ấp Cần Thuận, chiều dài 1km) của xã Cần Đăng, bắt đầu từ 0 giờ, ngày 25-9-2021 cho đến khi có thông báo mới, sau khi các địa phương này kiểm soát được tình hình dịch bệnh.

Khu vực ấp Cần Thuận, xã Cần Đăng đã được dỡ bỏ phong tỏa và áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND huyện Châu Thành yêu cầu Chủ tịch UBND xã Vĩnh An và Cần Đăng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng,  chống dịch theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tinh thần chỉ đạo của UBND huyện Châu Thành tại Công văn 849/UBND-TH, ngày 6-9-2021 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 sau ngày 6-9-2021 trên địa bàn huyện Châu Thành; Công văn 877/UBND-TH, ngày 10-9-2021 về việc áp dụng các biện pháp tăng cường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

TRUNG HIẾU