Châu Thành phát huy vai trò MTTQ chăm lo đời sống Nhân dân

24/05/2024 - 06:48

 - Nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở. Qua đó, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, cùng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành Đoàn Hồng Danh cho biết, nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ và các tổ chức hội, đoàn thể huyện tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, phát huy vai trò tập hợp đoàn kết Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai trong hệ thống mặt trận từ huyện đến cơ sở. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong Nhân dân.

Các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) đã sâu sát, thực tế hơn với sự vào cuộc tích cực của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, đóng góp công sức, tiền của để hoàn thiện các tiêu chí NTM. Nổi bật, như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”…

Qua đó, củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh An Giang, huyện Châu Thành dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại ấp Cần Thuận (xã Cần Đăng)

Với vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện Châu Thành phối hợp thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, tăng cường nắm bắt tình hình Nhân dân, tham mưu giải quyết kịp thời vấn đề người dân bức xúc. UBMTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên chú trọng phát huy vai trò người tiêu biểu trong các tầng lớp công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc các tôn giáo và phát huy vai trò của người có uy tín, người tiêu biểu trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hoạt động giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục được triển khai đồng bộ, tập trung vào những vấn đề Nhân dân đang quan tâm, bức xúc. Đồng thời, phối hợp tổ chức tốt các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể quan tâm thực hiện hiệu quả công tác chăm lo cho người nghèo, với nhiều hình thức, cách thức phù hợp, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. UBMTTQVN các cấp cùng các tổ chức thành viên tích cực vận động Quỹ Vì người nghèo và Quỹ An sinh xã hội; huy động hiệu quả nguồn lực chăm lo đời sống vật chất cho người yếu thế, với phương châm “công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng”, trên tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nhiều người dân còn tự nguyện quyên góp, vận động đóng góp tiền, vật chất để kịp thời giúp đỡ người nghèo, nhiệt tình tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

5 năm qua, UBMTTQVN các cấp trên địa bàn huyện Châu Thành tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền trên 151,5 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí vận động, huyện Châu Thành đã cất mới và sửa chữa 977 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ khám, chữa bệnh gần 12.500 trường hợp; giúp gần 31.500 học sinh; thăm hỏi tặng quà gần 57.500 người; trợ giúp trên 86.500 trường hợp gặp khó khăn đột xuất… Nâng cấp, sửa chữa lộ giao thông nông thôn, với chiều dài trên 402km; lắp đặt đèn đường thắp sáng lộ giao thông nông thôn chiều dài trên 65km; cất mới, sửa chữa 103 cây cầu giao thông nông thôn; vận động mua 3 chiếc xe cứu thương chuyển bệnh từ thiện…

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành Đoàn Hồng Danh nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Châu Thành tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, đoàn kết tập hợp Nhân dân các dân tộc, tôn giáo.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

UBMTTQVN huyện Châu Thành tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của các tầng lớp Nhân dân; chủ động đề xuất, kiến nghị với cấp ủy Đảng, phối hợp chính quyền giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những vấn đề bức xúc trong Nhân dân, không để xảy ra điểm nóng, tình hình phức tạp trên địa bàn huyện. Qua đó, góp phần chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp Nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng.

TRUNG HIẾU