Châu Thành quyết tâm trở thành “Huyện nông thôn mới”

21/09/2020 - 18:17

 - Chiều 21-9, UBND huyện Châu Thành (An Giang) tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới (NTM)” và lễ ký kết giao ước thi đua thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (giai đoạn 2021-2025).

A A

Quang cảnh hội nghị

Ký kết phối hợp giữa UBND huyện Châu Thành với lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh

Ký kết phối hợp giữa UBND huyện Châu Thành với lãnh đạo các xã xây dựng đạt chuẩn “Xã nông thôn mới”

Ký kết phối hợp giữa UBND huyện Châu Thành với lãnh đạo các xã xây dựng đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao”

 

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư, cùng lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và lãnh đạo các xã trên địa bàn huyện đã đến dự.

Giai đoạn 2021-2025, huyện Châu Thành thực hiện Đề án xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn “Huyện NTM” (giai đoạn 2021-2025), với lộ trình, kế hoạch thực hiện một cách cụ thể, chất lượng, bền vững. Trong đó, chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch duy trì, nâng chất các tiêu chí đã đạt và tập trung triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, với những giải pháp thiết thực. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sức dân thực hiện các công trình cầu, đường nông thôn; quan tâm công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất và đẩy mạnh đầu tư y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng…, nhằm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, tạo sự chuyển biến mọi mặt của khu vực nông thôn. Phấn đấu đến năm 2023 có thêm 7 xã còn lại đạt chuẩn NTM, đến năm 2024 đạt chuẩn “Huyện NTM” và có 5 xã đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao”...

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU