Chi trả chế độ cho người có công trước Tết

22/01/2020 - 09:48

 - Trong 2 ngày (20 và 21-1), Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn đã tổ chức chi trả chế độ chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

A A

Chi trả chế độ cho người có công

Trong đợt này, có 380 trường hợp được chi trả chế độ trợ cấp một lần với tổng số tiền 775,9 triệu đồng. Trong đó, có 2 trường trường hợp chi trả theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, ngày 8-11-2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; 12 trường hợp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, ngày 9-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (hoặc từ trần) nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách.

Đối với Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, ngày 14-10-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, huyện Tri Tôn có 366 trường hợp đupcjw chi trả chế độ.

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN