Chợ Mới chỉ đạo thực hiện nghiêm cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch COVID-19

14/09/2021 - 14:22

 - Ngày 13-9, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Chợ Mới Đoàn Thanh Lộc ký Công văn 2168/BCĐ-TH về việc thực hiện nghiêm cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

A A

Test nhanh COVID-19 tại cộng đồng

Theo ghi nhận, gần đây công tác theo dõi, giám sát việc cách ly tại nhà ở một số xã, thị trấn thực hiện chưa nghiêm túc, còn để xảy ra nhiều trường hợp người cách ly tiếp xúc với người thân trong gia đình, khi người cách ly tại nhà trở thành F0 thì truy vết nhiều trường hợp F1 có liên quan. Do đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Chợ Mới yêu cầu Trung tâm Y tế huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn thực hiện nghiêm những nội dung sau:

- Đối với những trường hợp về từ vùng có dịch COVID-19 phải được cách ly tập trung, sau khi có kết quả xét nghiệm PCR âm tính lần đầu mới được xem xét cho cách ly tại nhà với điều kiện ban chỉ đạo địa phương xác nhận có đủ điều kiện theo hướng dẫn tại Kế hoạch 2708/KH-BCĐ, ngày 2-9-2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVD-19 tỉnh An Giang. Nếu không đủ điều kiện cách ly tại nhà thì cách ly tập trung theo quy định.

- Tăng cường theo dõi, giám sát việc thực hiện cách ly F1 tại nhà và có phân công cán bộ theo dõi, giám sát cụ thể trong thời gian cách ly và hoàn thành cách ly. Tăng cường tuyên truyền để người cách ly hiểu rõ và thực hiện nghiêm các nội dung đã cam kết.

- Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn cho địa phương việc thực hiện cách ly F1 tại nhà; theo dõi, giám sát chặt chẽ, chỉ định tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người cách ly, người chăm sóc,  hỗ trợ và người nhà theo quy định.

HẠNH CHÂU