Chợ Mới hội nghị hướng dẫn trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII

05/03/2021 - 13:52

 - Ngày 4-3, UBMTTQVN huyện Chợ Mới (An Giang) phối hợp Phòng Nội vụ huyện tổ chức hội nghị hướng dẫn trình tự giới thiệu người ứng cử; hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Huỳnh Văn Sáu chủ trì.

A A

Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai Nghị Quyết liên tịch số 09, ngày 15-1-2021 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Theo đó, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử thực hiện việc giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp thực hiện theo 3 bước.

Cụ thể, bước 1, tổ chức họp Ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, dự kiến người của cơ quan đơn vị mình ứng cử đại biểu HĐND. Bước 2, tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử. Bước 3, trên cơ sở ý kiến nhận xét và tín nhiệm của hội nghị cử tri nơi công tác, Ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử. Ngoài ra, các đại biểu còn được hướng dẫn về việc viết các mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND, như: đơn ứng cử, sơ yếu lý lịch, tiểu sử tóm tắt, bản kê khai tài sản của người ứng cử…

Sau khi hoàn thành các bước và hồ sơ ứng cử, người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND và người tự ứng cử. Thời hạn nhận hồ sơ đến 17 giờ ngày 14-3-2021.

HẠNH CHÂU