Chợ Mới ký kết hợp tác Chiến lược viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025

17/09/2020 - 15:48

 - Ngày 16-9, UBND huyện Chợ Mới phối hợp Viễn thông An Giang tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025.

A A

Tại lễ ký kết, UBND huyện Chợ Mới và VNPT An Giang tiếp tục thỏa thuận hợp tác Chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025, tiếp tục thực hiện các giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; xây dựng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin và phát triển đô thị…

Qua 2 năm thực hiện đề án An Giang điện tử, huyện Chợ Mới đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần cùng UBND tỉnh xây dựng chính quyền điện tử. Huyện đã thực hiện nhiều công trình: camera an ninh, du lịch thông minh, quản lý lưu trú trực tuyến, phòng họp không giấy...

Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Ngô Hoàng Hiếu và Giám đốc VNPT An Giang Trần Thái Tuyên ký kết thỏa thuận hợp tác Chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025

HẠNH CHÂU