Chợ Mới nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp

07/06/2023 - 06:30

 - Thời gian qua, HĐND các cấp huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, chất lượng, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng lên và đảm bảo theo đúng quy định.

HĐND huyện Chợ Mới bàn giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động

Các nghị quyết của HĐND được ban hành phù hợp điều kiện phát triển của địa phương, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để UBND các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện, điều hành phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội (KTXH), quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Công tác chuẩn bị các kỳ họp đảm bảo đúng trình tự, thủ tục. Công tác giám sát được tổ chức khoa học, tập trung vào những vấn đề có ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân, sự phát triển KTXH của huyện được đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm. Thường trực HĐND, các Ban HĐND thường xuyên giữ mối quan hệ với tổ đại biểu, các đại biểu HĐND trong các hoạt động: Tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, hoạt động giám sát...

Công tác theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân được Thường trực HĐND các cấp quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Mối quan hệ công tác giữa HĐND các cấp với cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương ngày càng chặt chẽ, tạo sự thống nhất cao trong hoạt động.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của HĐND vẫn còn những hạn chế nhất định. Vì vậy, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động. Tại hội nghị thảo luận những khó khăn, vướng mắc và rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình hoạt động của HĐND thời gian tới, HĐND các cấp, ban, ngành huyện đã chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Trong đó, tập trung 3 nhóm vấn đề: Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND các cấp; giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức kỳ họp HĐND; kinh nghiệm trong việc tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp.

Chia sẻ kinh nghiệm, HĐND xã Nhơn Mỹ cho rằng, chất lượng của kỳ họp bắt đầu từ khâu chuẩn bị, tổ chức tốt tiếp xúc cử tri, tổng hợp và trả lời ý kiến cử tri, tổ chức cho đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri trên địa bàn ứng cử. Thảo luận có chất lượng, thực hiện tốt hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, nâng cao chất lượng trong công tác ban hành nghị quyết đảm bảo khả thi, đi vào thực tiễn.

Đồng tình với các ý kiến này, HĐND xã Mỹ Hội Đông đề xuất, các kỳ họp HĐND đều được phát thanh trên Đài Truyền thanh xã, để cử tri theo dõi. Đồng thời, sau các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, tổng hợp các ý kiến gửi các cơ quan giải quyết, trả lời và gửi văn bản thông tin đến cử tri trong thời gian sớm nhất.

HĐND thị trấn Chợ Mới chia sẻ, ngay từ đầu nhiệm kỳ, HĐND thị trấn đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động. Tổ chức trên 8 cuộc với hơn 600 cử tri tham gia, tập hợp hơn 40 ý kiến cử tri về tình hình phát triển KTXH, an ninh trật tự... Nhất là việc phối hợp trong hoạt động tiếp xúc cử tri giữa các đại biểu với UBMTTQVN, HĐND ngày càng chặt chẽ. Ngoài ra, một số đại biểu HĐND còn chủ động tiếp xúc cử tri bằng cách gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với cử tri nơi công tác, nơi cư trú, nơi làm việc...

Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Chợ Mới Lê Đức Thụy đề xuất, cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND, như: Tổ chức tiếp xúc ở những điểm công cộng, theo chuyên đề, theo nhóm hoặc lồng ghép tổ chức các cuộc đối thoại với nhân dân theo nhóm, nội dung chuyên đề đang diễn ra... Qua đó, tạo sự gần gũi, thể hiện tính dân chủ và vai trò của cử tri để trao đổi, kiến nghị, đề xuất các nội dung cử tri quan tâm. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND trước mỗi kỳ họp. Nghiên cứu kỹ các báo cáo, tài liệu và văn bản trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng, tránh chung chung. 

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu HĐND thời gian qua. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, cần tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp; tích cực nghiên cứu, cập nhật các quy định của luật và các văn bản mới ban hành có liên quan đến hoạt động của HĐND để thực hiện nhiệm vụ đúng thẩm quyền. Đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri, để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Thường trực HĐND các cấp tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp HĐND, cải tiến, đổi mới phương thức điều hành kỳ họp.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, bản lĩnh, “Tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ, tự tin, tinh tế”; nghe dư luận, nắm chắc vấn đề. Đồng thời, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm các tổ đại biểu HĐND tích cực, chủ động nghiên cứu, đề xuất nội dung chất vấn, tham gia chất vấn tại các kỳ họp và trách nhiệm của đại biểu trong các phiên họp thảo luận, chất vấn. Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tăng cường giám sát, tổ chức các phiên chất vấn, giải trình; đề cao trách nhiệm trong quản lý, điều hành của UBND, các phòng, ban trong thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao...

HẠNH CHÂU