Chợ Mới sẵn sàng cho ngày bầu cử

13/05/2021 - 06:24

 - Cùng với các địa phương khác, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng quy định công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, thời gian và các bước theo đúng quy định pháp luật và các nội dung đã đề ra, Chợ Mới sẵn sàng cho ngày bầu cử 23-5.

A A

Thường trực HĐND tỉnh An Giang và lãnh đạo huyện Chợ Mới khảo sát công tác bầu cử tại huyện Chợ Mới

Theo Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Chợ Mới, đến nay, toàn huyện đã thực hiện trên 200m2 pa-nô và 160 băng-rôn treo theo các trục lộ giao thông chính trên địa bàn huyện. Đội văn nghệ đã biểu diễn tuyên truyền phục vụ bầu cử bằng hình thức sân khấu hóa tại cơ sở; phối hợp Đài Truyền thanh tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động trên địa bàn. Tại các cơ quan, đơn vị, trường học... đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, trong đó tập trung treo những khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc bầu cử, ngày bầu cử.

Đài Truyền thanh huyện Chợ Mới mở tiết mục “Chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”, thường xuyên tuyên truyền sâu rộng tài liệu hỏi - đáp liên quan đến cuộc bầu cử từ huyện đến cơ sở qua loa phát thanh ở 18 xã, thị trấn và tuyên truyền qua các trang mạng xã hội. Các xã, thị trấn treo, dán khẩu hiệu tuyên truyền, danh sách cử tri và các ứng cử viên tại trụ sở UBND xã, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, khu vực bỏ phiếu, nhà dân...

Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Chợ Mới Ngô Hoàng Hiếu cho biết, toàn huyện có 150 ban bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn tương ứng với 150 đơn vị bầu cử; 169 tổ bầu cử/169 điểm bỏ phiếu. Trong đó, các xã sử dụng văn phòng ấp, trường học, nhà văn hóa làm điểm bỏ phiếu và 7 điểm bỏ phiếu tại nhà dân. Tổng số cử tri toàn huyện là 278.365 người, huyện đã rà soát, lập danh sách niêm yết tại 169 điểm bỏ phiếu. Tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện gồm 58 người bầu lấy 35 đại biểu chính thức.

Trong đó, tỷ lệ người giới thiệu ra ứng cử là nữ 21/58 người, đạt tỷ lệ 36,2%; tỷ lệ người giới thiệu ra ứng cử trẻ dưới 40 tuổi là 18/58 người, đạt tỷ lệ 31%; tỷ lệ ngoài Đảng 7/58 người, đạt tỷ lệ 12%; đại biểu tái cử 14 người, đạt tỷ lệ 36%, đại biểu tôn giáo 4 người, đạt tỷ lệ 6,9%. Cấp xã, thị trấn có 867 ứng cử viên, bầu lấy 522 đại biểu chính thức. Trong đó, đại biểu nữ 326 người, đạt tỷ lệ 37,6%; đại biểu trẻ dưới 40 tuổi 485 người, đạt tỷ lệ 55,9%; đại biểu tôn giáo 19 người, đạt tỷ lệ 2,2%; đại biểu ngoài Đảng 141 người, đạt tỷ lệ 16,26%; đại biểu tái cử 347 người, đạt tỷ lệ 40%.

Tiểu ban cở sở vật chất đã phối hợp chuẩn bị đồng thời phương tiện, vật chất, kinh phí và trang thiết bị phục vụ công tác bầu cử. Đồng thời, đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn. Hiện, huyện Chợ Mới đang tổ chức các hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Giám sát công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn một số xã, thị trấn và kiểm tra thực tế tại khu vực bỏ phiếu, Ban Chỉ đạo bầu cử huyện đã nhắc nhở các đơn vị, địa phương kịp thời khắc phục một số sai sót. Đề nghị địa phương bổ sung thêm thành phần trong tổ bầu cử, làm tốt công tác rà soát, niêm yết chính xác danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên tại nơi công cộng đúng quy định và đảm bảo tính thẩm mỹ; thường xuyên theo dõi dư luận xã hội, đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự trước, trong và sau bầu cử, đặc biệt là chuẩn bị phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức yêu cầu, Ủy ban Bầu cử huyện, xã tập trung triển khai thực hiện các đầu công việc đúng luật định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mỗi người dân nhận thấy tầm quan trọng của cuộc bầu cử; bảo vệ an ninh trật tự trước, trong và sau khi bầu cử; tổ chức tốt các cuộc hội nghị tiếp xúc cử tri, đảm bảo đúng theo quy định.

Sau khi khảo sát thực tế tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thị trấn Mỹ Luông, xã Long Điền A và thị trấn Chợ Mới, làm việc với huyện về tiến độ thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết đánh giá cao việc thực hiện các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Chợ Mới.

Đồng thời, lưu ý Ủy ban Bầu cử huyện tiếp tục lãnh, chỉ đạo rà soát lại toàn bộ các bước chuẩn bị bầu cử, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử. Kiểm tra danh sách cử tri, tăng cường kiểm tra công tác tổ chức thực hiện tại các khu vực bỏ phiếu, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19... để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

HẠNH CHÂU