Chợ Mới xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

28/09/2021 - 04:35

 - Nhằm phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong chấp hành pháp luật về an ninh trật tự (ANTT), tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác và đấu tranh với tội phạm, Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã đẩy mạnh triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua đó, không những đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn, mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

A A
 

Thượng tá Lê Văn Đấu, Trưởng Công an huyện Chợ Mới cho biết: “Đầu năm 2021 đến nay, Công an huyện đã triệt xóa, bắt 333 vụ, liên quan 1.264 đối tượng tệ nạn xã hội, đá gà, đánh bài, lắc tài xỉu; phát hiện 18 vụ, 23 đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi, đã xử lý 7 vụ, 11 đối tượng; bắt 41 vụ, 30 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế; 6 vụ, 13 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy; 9 vụ, 14 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường... Phát hiện 2 trường hợp vi phạm sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ không có giấy phép và đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng... Qua đó, tạo khí thế thi đua tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm trên địa bàn”.

Công an huyện thực hiện tốt các mô hình, như: “Tiếng loa ANTT”, “Mô hình 2 an”, “Camera an ninh”; xây dựng bản tin phòng, chống dịch COVID-19; làm căn cước công dân; phòng, chống tội phạm đảm bảo ANTT. Đầu năm đến nay, Công an xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền trên “Tiếng loa ANTT” được 2.261 lượt tại các khu vực đông người. Xây dựng bản tin tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ... Phối hợp với các ngành, đoàn thể huyện tổ chức 356 cuộc tuyên truyền phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật từ huyện đến xã, ấp, có 17.850 lượt người dân dự nghe; phát 6.481 thư kêu gọi tố giác tội phạm.

Qua tuyên truyền, nhân dân cung cấp 936 tin liên quan đến ANTT, trong đó có 26 tin có giá trị, giúp lực lượng công an bắt, xử lý kịp thời các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật. Đồng thời, qua phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Công an huyện đã đề nghị Công an tỉnh khen thưởng đột xuất cho 3 quần chúng có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Công an huyện Chợ Mới ra quân đảm bảo an ninh trật tự.

Để phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát huy hiệu quả, nhất là để người dân phối hợp và hỗ trợ lực lượng công an trong nắm bắt thông tin, kiểm soát địa bàn ngay từ tuyến cơ sở, lực lượng công an từ huyện tới cơ sở tăng cường phối hợp với ban, ngành, đoàn thể các cấp tuyên truyền về phong trào. Gắn thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành phát động; xây dựng kế hoạch, triển khai nhân rộng, phát triển mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào. Công an 18 xã, thị trấn tổ chức hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” được 82 cuộc với 2.851 lượt người dân tham gia, qua đó tiếp nhận nhiều ý kiến xoay quanh tệ nạn xã hội, ANTT...

Phát huy kết quả đạt được, để nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong tình hình mới, từ nay đến cuối năm, Công an huyện Chợ Mới tiếp tục xây dựng, củng cố, đổi mới nội dung, cách làm để nâng cao hiệu quả phong trào, mô hình phòng, chống tội phạm hiện có; thực hiện tốt tiêu chí 19 (chỉ tiêu 19.2, “Xã đạt chuẩn an toàn về ANTT và đảm bảo bình yên”) năm 2021 trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; nghị quyết liên tịch, chương trình, quy chế phối hợp, giao ước thi đua đã ký kết với các ngành trong phòng, chống tội phạm.

Tăng cường công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với người dân ở cơ sở về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chú trọng vào địa bàn có những vấn đề phức tạp về tình hình ANTT. Đồng thời tiếp tục quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng công an xã. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận và hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”; biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU