Chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cả hệ thống chính trị

13/03/2020 - 14:06

 - Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thị ủy Tân Châu (An Giang) Nguyễn Đắc Tài tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid -19 thị xã vào sáng 13-3.

A A

Chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cả hệ thống chính trị

Bí thư Thị ủy Tân Châu Nguyễn Đắc Tài chỉ đạo cuộc họp          

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thị ủy Tân Châu Nguyễn Đắc Tài yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid -19 thị xã cần quán triệt phương châm“4 Phải” trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Cụ thể, phải phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy trong chỉ đạo, điều hành chống dịch; phải báo cáo chính xác, kịp thời; phải đánh giá đúng tình hình và phải thực hiện đúng theo quy định của Bộ Y tế.

Khi có dịch xảy ra, các ngành, các địa phương phải hành động theo phương châm “4 tại chỗ”, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Đặc biệt, trong giai đoạn này, hạn chế các cuộc tập hợp đông người (nếu xét thấy không cần thiết) và đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong phòng, chống dịch; công tác phòng, chống dịch phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện đồng bộ với việc phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

MINH HIỂN