Chống tham nhũng “Không có vùng cấm” ở An Giang - Kỳ 2: Tăng cường lãnh, chỉ đạo, điều hành phòng, chống tham nhũng

13/09/2022 - 09:05

 - Kết quả phòng, chống tham nhũng có vai trò quan trọng trong lãnh, chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh An Giang và các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai toàn diện và tích cực hơn. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vùng biên giới Tây Nam, làm trong sạch bộ máy của Đảng, nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

A A

 

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang ra mắt. Ảnh: N.H

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang - Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống tham nhũng

Kết quả trong lãnh, chỉ đạo, điều hành

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tăng cường sự lãnh chỉ đạo cấp ủy đối với công tác nội chính phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng tích cực phối hợp tham mưu xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm về an ninh, trật tự và các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

UBND tỉnh ban hành các văn bản triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác lãnh đạo và nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với đó, tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc của cấp ủy Đảng đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng. Ban hành Kế hoạch 33-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", “tự chuyển hóa". Trong đó, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước thường xuyên đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp. Tập trung xử lý dứt điểm những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, những vấn đề bức xúc được dư luận xã hội quan tâm; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi cộm, phức tạp, bức xúc về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Định kỳ, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang họp để nghe báo cáo tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, theo Chỉ thị 26-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 04 HD/TW của Ban Bí thư (về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc).

 Tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan pháp luật khẩn trương điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trên địa bàn tỉnh đảm bảo nghiêm minh, quyết liệt. Điển hình như: Các vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường), vụ án "Đánh bạc" bằng hình thức số lô, số đề do bị can Nguyễn Thị Thủy Liên cầm đầu; vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước này thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề An Giang; vụ án "Lợi đụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - Công an tỉnh.

Tăng cường phòng ngừa

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình: Tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước; công khai, minh bạch trong các hoạt động; chế độ, tiêu chuẩn, định mức; việc tặng quà và nhận quà tặng trái quy định; kê khai, công khai tài sản, thu nhập; thực hiện quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức của ngành, lĩnh vực; chuyển đổi vị trí công tác; duy trì công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân và doanh nghiệp về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, nhũng nhiễu; giải quyết công việc trên môi trường mạng, trả lương, thu nhập qua tài khoản thẻ ATM. 10 năm qua, tỉnh đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cho 652 người; ban hành 226 văn bản, có 172 văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế chi tiêu nội bộ về chế độ, tiêu chuẩn, định mức. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực hiện nghiêm việc tổ chức thực hiện Nghị định 78/2013/NĐ-CP, Thông tư 08/2013/TT-TTCP và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm đã thực hiện kê khai đạt tỷ lệ 100%.

Tỉnh cũng mạnh tay xử lý các trường hợp vi phạm. 10 năm qua, đã tiến hành 161 cuộc về thanh tra trách nhiệm phòng, chống tham nhũng tại 186 đơn vị, phát hiện 14 trường hợp sai phạm về chế độ, định mức, tiêu chuẩn với số tiền thu hồi nộp ngân sách 13,4 tỷ đồng. Xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra hành vi tham nhũng đối với 11 người đứng đầu (năm 2017: 1 người; năm 2018: 6 người và năm 2019: 4 người).

Các cấp, các ngành và địa phương thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị. Trong đó, định kỳ thực hiện công khai dự toán, quyết toán kinh phí, ngân sách Nhà nước; tình hình quản lý và sử dụng tài sản, tài chính; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, đào tạo, bồi dưỡng; công tác thi đua, khen thưởng; công tác kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân và doanh nghiệp về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức nhằm ngăn chặn hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong hoạt động hành chính công. Hàng năn, các cơ quan, đơn vị đã triển khai hàng chục cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch tại các đơn vị.

Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế chỉ tiêu nội bộ, đảm bảo xây dựng các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính và nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng thời, thực hiện niêm yết công khai quy chế theo quy định của pháp luật. Căn cứ quy định của Bộ Tài chính và quy chế chỉ tiêu nội bộ được ban hành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung thu, chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Toàn tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các quy định của Trung ương và của tỉnh về văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước, quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. Tổ kiểm tra công vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các tổ chức, cá nhân có biểu hiện làm trái các quy định về ứng xử, đạo đức công vụ, gây nhũng nhiễu, khó khăn, phiền hà trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

 Các cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. 6 tháng đầu năm 2022, đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 96 người theo quy định ở các ngành: Công an, Thanh tra tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính và một số địa phương... Đồng thời, tích cực triển khai thực hiện cải cách hành chính, bố trí phòng tiếp dân và phân công công chức tiếp dân kịp thời tiếp nhận các phản ánh kiến nghị, khiếu nại tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của công chức, kể cả các hành vi vi phạm về tham nhũng. Toàn tỉnh cũng duy trì trả lương qua tài khoản cho đối tượng hưởng lương từ ngân sách. Các khoản chi tiêu giao dịch của các cơ quan đơn vị thực hiện thanh toán qua chuyển khoản, hạn chế sử dụng tiền mặt.

Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức , đơn vị. Kết quả thực hiện có 4.065 người thực hiện kê khai tại 48 đơn vị, trong đó có 33 người thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra Chính phủ, 4.032 người thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh; đã công khai 100% các bản kê khai theo quy định.

Phát huy trách nhiệm người đứng đầu

Các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao vai trò của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Người đứng đầu phải trực tiếp, gương mẫu, chịu trách nhiệm chính trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết xử lý các vụ việc tiêu cực, gắn với chống suy thoái trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Nhờ đó, An Giang đã thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; ngăn chặn từ sớm, từ xa, không để xảy ra các sai phạm, vụ án tham nhũng lớn, nhất là không sai phạm trong việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế vật tư sinh phẩm, kít xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi không thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng hoặc để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Nhờ đó, việc vi phạm tham nhũng giảm dần. 6 tháng đầu năm 2022, An Giang không phát sinh trường hợp xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng.

Đồng thời, tỉnh tăng cường trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh triển khai Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và Kế hoạch giám sát chuyên đề đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh năm 2022.

An Giang vừa thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, gồm 15 đồng chí; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang làm Trưởng ban. Việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thể quyết tâm, quyết liệt trong việc kiên trì, kiên quyết “không dừng, không nghỉ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh An Giang.

HẠNH CHÂU

 

thoi-su
ban-doc-quan-tam
an-ninh-trat-tu

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới