Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu thực hiện kiểm dịch y tế biên giới, phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm

23/05/2022 - 15:48

 - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước đã ký Công văn 522/UBND-KGVX đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, nhằm khôi phục chính sách nhập cảnh tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

A A

Cụ thể Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu thực hiện các văn bản hướng dẫn của Chính Phủ và Bộ Y tế về kiểm dịch y tế biên giới, khử khuẩn khu vực cảng và tàu thuyền trong phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm… tại các cửa khẩu.

 Trong đó, duy trì hoạt động kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu theo quy định tại Nghị định 89/2018/NĐ-CP, ngày 25/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới; tiếp tục thực hiện Quyết định 2553/QĐ-BYT, ngày 18/6/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng, chống lây nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không” và Quyết định 5787/QĐ-BYT, ngày 21/12/2021 về việc ban hành “Hướng dẫn khử khuẩn khu vực cảng và tàu thuyền trong phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm”.

Đồng thời, tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với COVID-19. Tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam.

 Về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa qua lại đối với tất cả các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh:

-  Đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa đường bộ tiếp tục duy trì phun khử khuẩn xe vận chuyển hàng hóa theo qui định.

- Bãi bỏ việc thực hiện cách ly người điều khiển phương tiện từ Campuchia vào Việt Nam tại cabin của phương tiện và không thực hiện niêm phong cabin phương tiện trong suốt quá trình san hàng hóa).

-  Đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa đường thủy phun khử khuẩn khu vực cabin tàu, không phun cả tàu.

HẠNH CHÂU