Chú trọng chất lượng các danh hiệu văn hóa

23/10/2020 - 08:17

 - Nếu so tỷ lệ các danh hiệu văn hóa ở huyện Phú Tân qua từng năm thì kết quả thấy rõ là những con số có xu hướng giảm. Tuy nhiên, đây lại là kết quả trung thực mà huyện rất quyết tâm thực hiện để từng bước nâng chất các danh hiệu trong thời gian tới. Không chạy theo số lượng, thành tích, mọi đánh giá phải sát thực tế và phù hợp tình hình địa phương, là tinh thần huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, ngành, đơn vị quyết liệt thực hiện.

A A

Khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, tập thể tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Phú Tân Ngô Quang Trung cho biết, thực hiện theo chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các địa phương, đơn vị rà soát các bảng điểm, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu đối với các danh hiệu, trên cơ sở đó xây dựng bảng điểm phù hợp với tình hình thực tế. Song song đó, phong trào được gắn với thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hàng năm, huyện yêu cầu ban chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung triển khai tổ chức thực hiện, không lấy chỉ tiêu, số liệu của danh hiệu ấp văn hóa hoặc gia đình văn hóa làm cơ sở thước đo mà phải đánh giá sát chất lượng riêng từng danh hiệu. Do đó, qua kết quả triển khai, tỷ lệ các danh hiệu văn hóa đều giảm qua từng năm, vừa giảm số lượng mà đảm bảo được chất lượng.

Đến năm 2019, khi Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ về điều chỉnh danh hiệu ấp văn hóa và gia đình văn hóa được ban hành và có hiệu lực, ban chỉ đạo phong trào của huyện triển khai quán triệt đến các xã, thị trấn để thực hiện có hiệu quả. Trong nghị định có nhiều điểm mới, yêu cầu cao hơn, buộc các địa phương phải đánh giá sát và cụ thể hơn. “Việc triển khai tổ chức thực hiện, đăng ký từ đầu đến khi bình xét là quá trình gắn kết vai trò lãnh đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương gắn với vai trò ban vận động ở khu dân cư. Phong trào từng bước nâng dần chất lượng, tuy hiện tại chưa đạt mục đích, yêu cầu theo mong muốn, nhưng với cách làm và quá trình tổ chức triển khai theo quy trình, thủ tục như trên thì từng bước sẽ đánh giá được chất lượng của phong trào qua từng năm, từng giai đoạn” - ông Ngô Quang Trung nhấn mạnh.

Hiện nay, phần lớn các xã, thị trấn cho đến ấp đều thực hiện theo quy trình khá tốt. Điển hình ấp Mỹ Hóa 3 (xã Tân Hòa) đã duy trì 15 năm liền danh hiệu “Ấp văn hóa”, đang đề nghị được cấp trên khen thưởng. Trưởng ban Nhân dân ấp Mỹ Hóa 3 Lê Phước Thảo cho hay, từ năm 2011, ấp được chọn làm điểm thực hiện “Tự quản bảo vệ môi trường”. Bên cạnh vận động nhân dân đăng ký thực hiện 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa, ấp còn hướng dẫn những tiêu chuẩn với những gia đình qua các năm chưa đạt để phấn đấu và sẵn sàng biểu dương, khen thưởng. Phong trào còn được thực hiện lồng ghép với thi đua phát triển kinh tế - xã hội, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nêu cao ý thức người dân tham gia thực chất. Nhờ đó, rất nhiều tiêu chí theo bảng điểm được ấp thực hiện đạt từ 90-100%. 

Về cấp xã, nhiều địa phương là điểm sáng trong chỉ đạo, vận động, gắn kết nhiều tiêu chí cùng thực hiện hiệu quả, như: Tân Trung, Bình Thạnh Đông, Tân Hòa, Phú Bình, Phú Lâm… Đơn cử tại xã Bình Thạnh Đông, sau khi được công nhận, hàng năm địa phương đều phát động các hộ dân, Ban Nhân dân ấp, cơ quan, trường học đăng ký lại các danh hiệu để có sự chung sức, đồng lòng của người dân và cả hệ thống chính trị về trách nhiệm giữ vững các tiêu chí.

Để chất lượng phong trào ngày càng đảm bảo theo yêu cầu, theo ông Ngô Quang Trung, công tác tuyên truyền phải được chú trọng hàng đầu, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm ở cơ sở của ban chỉ đạo xã, ban vận động ấp nhằm tạo sức lan tỏa trong nhân dân. Bên cạnh đó, cần nâng cao vai trò các cấp ủy Đảng trong quá trình lãnh đạo, điều hành, có sự quan tâm và tập trung thực hiện đạt yêu cầu của phong trào. Làm sao cuối năm trong quá trình đánh giá, xét phân loại, người dân phải có cộng đồng trách nhiệm với ban vận động, thấy được ngoài danh hiệu văn hóa thì bên trong việc triển khai thực hiện phong trào gắn với các tiêu chuẩn, tiêu chí chính là quyền lợi và trách nhiệm của người dân trong quá trình sinh sống tại địa bàn dân cư.

Nội dung Kết quả vận động
  2018 2019
Tổng số hộ dân 53.937 53.776
Tổng số hộ đạt gia đình văn hoá 36.851 36.115
Tỷ lệ số hộ đăng ký 85,1% 83,37%
Cơ quan, trường học văn hoá 139 135
Ấp văn hoá 86 88
Xã, thị trấn văn hoá 15 17
Cơ quan ngành, huyện 57/60 60/60

So sánh các danh hiệu văn hóa trong 2 năm ở huyện Phú Tân (2018 và 2019)

MỸ HẠNH