Chuẩn bị khai giảng năm học mới 2020-2021

18/08/2020 - 05:13

 - Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn triển khai “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2020.

A A

Theo đó, trước ngày 28-8, các cơ sở giáo dục mầm non, THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên đẩy nhanh tiến độ tu bổ, sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất, làm vệ sinh khu vực sân trường, phòng học. Đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp, phân luồng, gặp gỡ vận động học sinh ra lớp, góp phần ổn định và duy trì sĩ số, ngăn chặn học sinh bỏ học. Phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học, các đoàn thể xét chọn danh sách và tặng quà “Tiếp bước đến trường”, cấp phát học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Từ ngày 1 đến 4-9, tùy theo tình hình đơn vị, các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT (kể cả ngoài công lập) tập trung học sinh chuẩn bị cho năm học mới. Thực hiện việc khai báo y tế đối với tất cả công chức, viên chức, người lao động, học sinh, học viên trong toàn đơn vị. Theo dõi và quản lý tốt sức khỏe học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường. Các đơn vị tổ chức thực học đúng thời gian quy định: các cấp học, bậc học đồng loạt bắt đầu thực học vào ngày 7-9.

G.K