Chức sắc, chức việc Hồi giáo được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng

13/05/2024 - 13:21

 - Sáng 13/5, tại TX. Tân Châu, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QPAN) tỉnh An Giang khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức khóa 4/2024 dành cho chức sắc, chức việc Hồi giáo.

Trong 4 ngày, 100 vị chức sắc, chức việc được nghiên cứu, nắm chắc 9 chuyên đề về âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” và biện pháp phòng, chống của Đảng, Nhà nước ta; quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh Nhân dân, thế trận an ninh Nhân dân; chủ quyền của Việt Nam đối với vùng đất Tây Nam bộ; quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới.

Đầu năm 2024 đến nay, Hội đồng Giáo dục QPAN tỉnh mở 4 lớp bồi dưỡng kiến thức, dành cho đối tượng 3 cấp tỉnh và tương đương; đối tượng 4 (cán bộ, công nhân viên chức, đảng viên chi, đảng bộ thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh); chức sắc, chức việc Cao đài Tây Ninh tỉnh. Đồng thời, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh tổ chức giáo dục QPAN cho 60.693 học sinh, sinh viên; chỉ đạo Hội đồng Giáo dục QPAN cấp huyện phối hợp cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho lực lượng vũ trang, toàn dân trên 1.260 cuộc, 48.598 lượt người dự nghe.

GIA KHÁNH