Chuyển đổi mô hình hoạt động của các ấp thuộc xã Vĩnh Thạnh Trung thành các khóm thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh Trung

19/02/2021 - 18:43

 - Ngày 19-2, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã ký quyết định về việc chuyển đổi mô hình hoạt động của các ấp thuộc xã Vĩnh Thạnh Trung thành các khóm thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh Trung (Châu Phú).

A A

Tuyến Quốc lộ 91 đi qua địa bàn thị trấn Vĩnh Thạnh Trung

Cụ thể, sẽ chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức tự quản cộng đồng dân cư các ấp thuộc xã Vĩnh Thạnh Trung thành các khóm thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh Trung. Sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung có 12 khóm, gồm: Vĩnh Quí, Vĩnh Phú, Thạnh An, Vĩnh Quới, Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa, Vĩnh An, Vĩnh Lợi, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hưng, Bình An, Thạnh Lợi. 

Trước đó, ngày 9-12-2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập 3 thị trấn thuộc tỉnh An Giang, trong đó có thị trấn Vĩnh Thạnh Trung trên cơ sở toàn bộ 28,43km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 29.528 người. 

MỸ LINH