Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phân công cán bộ trực, đảm bảo hoạt động diễn ra bình thường

31/03/2020 - 22:11

 - Chiều 31-3, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Lâm Quốc Việt đã ký công văn khẩn gửi Cấp ủy các Chi, Đảng bộ cơ sở thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

A A

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị Cấp ủy các Chi, Đảng bộ cơ sở triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc Công văn số 1022-CV/TU, ngày 31-3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Lâm Quốc Việt lưu ý Cấp ủy các Chi, Đảng bộ cơ sở phân công cán bộ trực, để đảm bảo hoạt động nghiệp vụ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp diễn ra bình thường.

Những vấn đề cần liên hệ, trao đổi thông tin, báo cáo thực hiện trên Văn phòng điện tử VNPT 4.0 (https://dukcqdn.vnptioffice.vn) hoặc điện thoại trực tiếp. Những vấn đề phát sinh đột xuất liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang.

HẠNH CHÂU