Công an huyện Châu Thành biểu dương gương người tốt – việc tốt vì an ninh Tổ quốc

15/05/2020 - 15:19

 - Ngày 15-5, Công an huyện Châu Thành (An Giang) tổ chức hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020-2025.

A A

Công an huyện Châu Thành biểu dương gương người tốt – việc tốt vì an ninh Tổ quốc

Khen thưởng, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đã tạo những bước chuyển biến rõ nét cả về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, chiến sĩ từ huyện đến xã, thị trấn.

Cán bộ, chiến sĩ công an trong huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thực hiện phong trào công an nhân dân học tập, thực hiện “6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”. Nhiều tập thể, cá nhân có ý thức trách nhiệm cao, sáng tạo, chịu khó trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ chuyên môn.

5 năm qua, toàn huyện có 37 lượt tập thể và 500 lượt cá nhân được khen thưởng các danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, “Đơn vị tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Chiến sĩ tiên tiến”…

L.H