Công tác dân vận trong tình hình mới

15/06/2021 - 03:55

 - Những năm qua, công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh có nhiều đổi mới theo hướng trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ, chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

A A

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang thăm, động viên chốt phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP. Châu Đốc

Tạo đồng thuận trong nhân dân

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam cho biết, 6 tháng đầu năm 2021, các cấp ủy Đảng và hệ thống dân vận các cấp đã tích cực, chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, triển khai thực hiện khá toàn diện các mặt công tác dân vận. Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy Đảng lãnh, chỉ đạo công tác dân vận, nhất là việc phát động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 ở địa phương.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026… với nhiều hình thức. Ngoài ra, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường đối thoại, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực. Công tác dân vận trong lực lượng vũ trang đạt nhiều kết quả, thắt chặt tình quân - dân trong phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng - an ninh; phòng, chống và khắc phục thiên tai, sạt lở, dịch bệnh...

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội để tham mưu, kiến nghị cấp ủy Đảng, chính quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự hài lòng trong nhân dân. Bên cạnh đó, tham gia tích cực vào phong trào quần chúng bảo vệ quốc phòng - an ninh; giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường sự đồng thuận xã hội, thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xã hội - từ thiện được đẩy mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết cùng chăm lo phúc lợi, an sinh xã hội, cải thiện đời sống đoàn viên, hội viên, hộ nghèo, hộ khó khăn, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Vừa qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức 3 đoàn đến thăm, tặng quà 202 chốt đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và 250 hộ khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP. Châu Đốc, TX. Tân Châu và các huyện: Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú với tổng kinh phí gần 900 triệu đồng, từ nguồn phối hợp vận động của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh.

Nắm bắt tốt dư luận

Công tác dân tộc - tôn giáo trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được tôn trọng và phát huy. Qua đó, kịp thời thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí cho chức sắc, chức việc, tổ chức tôn giáo, tạo sự đồng thuận cao trong các tổ chức tôn giáo. Cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp các tổ chức tôn giáo, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vận động nguồn lực chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách, người già neo đơn, người tàn tật… với tổng số tiền trên 122 tỷ đồng. Đặc biệt, các tổ chức tôn giáo đã vận động đóng góp, ủng hộ quỹ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gần 600 triệu đồng.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng mà đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của tỉnh đã nỗ lực đạt được trong những năm qua. Qua đó đề nghị, thời gian tới, hệ thống dân vận các cấp cần làm tốt công tác tham mưu cấp ủy Đảng lãnh, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027 và Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027. Ngoài ra, chuẩn bị chu đáo nội dung sơ, tổng kết các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận.

Đối với Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, cần phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức và nhân dân chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị về đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò, vị trí, ý nghĩa quan trọng của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Trọng tâm là triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 24-5-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa chăm lo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội trên địa bàn tỉnh.

TRUNG HIẾU

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang yêu cầu, cần làm tốt công tác vận động nhân dân đồng thuận chủ trương phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tình hình nhân dân, nhất là sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…