Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

21/09/2020 - 07:40

 - Xác định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã quan tâm lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

A A

Không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Theo Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tấn Rạng, nhiệm kỳ 2015-2020, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh được quan tâm thực hiện đạt nhiều kết quả. Cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra trên 3.500 lượt tổ chức Đảng, phát hiện 1 tổ chức Đảng vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật; kiểm tra gần 155.000 lượt đảng viên (tăng trên 25.000 lượt so với nhiệm kỳ trước), phát hiện 6 đảng viên vi phạm. Đồng thời, giám sát chuyên đề trên 2.600 lượt tổ chức Đảng và 20.800 lượt đảng viên.

Qua giám sát, phát hiện 2 tổ chức Đảng và 7 đảng viên phải chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Việc xử lý kỷ luật được thực hiện nghiêm túc, nghiêm minh, đúng nguyên tắc thủ tục trong thi hành kỷ luật Đảng. Đảng viên bị thi hành kỷ luật chấp hành nghiêm quyết định của cấp có thẩm quyền. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cấp ủy và UBKT các cấp được chú trọng, kịp thời tạo sự chuyển biến tích cực trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên…

Cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát. Không ngừng đổi mới, tiến hành giám sát có mở rộng, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn nổi cộm, dễ phát sinh tiêu cực nhằm cảnh báo, phòng ngừa, phát hiện các dấu hiệu vi phạm. Công tác kiểm tra được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Qua đó, nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm, dư luận quan tâm đã được xem xét, kết luận.

“Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và đề nghị xử lý những tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, với tinh thần kỷ luật nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ” - đồng chí Nguyễn Tấn Rạng cho biết.

Thực hiện hiệu quả, đồng bộ hơn

Ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: “Nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp đã có sự quan tâm, tập trung chỉ đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Quá trình triển khai công tác được thực hiện một cách chủ động, minh bạch, khách quan, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị”. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, như: một số cấp ủy Đảng và UBKT chưa thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng từng lúc, từng nơi chưa cao… Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, kết quả lớn nhất của công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ qua là đã đóng góp tích cực vào sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ đó, đã củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Để không ngừng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, UBKT các cấp khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình, quy chế kiểm tra, giám sát cho nhiệm kỳ mới. Song song đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng về ý nghĩa, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo kết luận chính xác, xử lý đúng người, đúng bản chất sự việc. Đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong Đảng để thực hiện công tác hiệu quả, đồng bộ, tránh hình thức… Quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ thực hiện công tác kiểm tra có bản lĩnh, tư tưởng vững vàng, có chuyên môn, nghiệp vụ tốt.

“Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng là một chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy. Trong nhiệm kỳ tới, nhiệm vụ xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng hết sức nặng nề. Do vậy, cấp ủy phải đoàn kết, thống nhất ý chí, quan điểm, tập trung cao, quyết tâm hơn nữa cho việc lãnh, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát” - Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.

Theo đó, cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Đặc biệt là các nghị quyết, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 205 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Qua đó, nhằm phục vụ tốt công tác nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

THU THẢO