Công tác thanh tra góp phần ngăn chặn, phòng ngừa hành vi tham nhũng

08/07/2020 - 19:30

 - Chiều 8-7, Thanh tra tỉnh An Giang tổ chức tổng kết phong trào thi đua và khen thưởng giai đoạn 2015-2020 và sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2020.

A A

Trao bằng khen Thanh tra Chính phủ cho các tập thể, cá nhân

5 năm qua, ngành thanh tra đã tiến hành 792 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện sai phạm trên 62,5 tỷ đồng và 423.000m2 đất; đã kiến nghị thu hồi trên 15,6 tỷ đồng và gần 300.000m2 đất. Đồng thời, tổ chức 1.500 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 123.296 tổ chức, cá nhân, phát hiện gần 27.700 trường hợp vi phạm, đã tiến hành lập biên bản và ban hành trên 13.000 quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

Cùng với đó, phối hợp  cơ quan hành chính nhà nước các cấp tiếp 45.455 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý trên 12.000 đơn; tham mưu giải quyết 1.624/1.664 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 97%. Thực hiện 5.379 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, với 185.204 lượt người tham dự. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức, thái độ, tinh thần trách nhiệm của công chức, người lao động, ngăn chặn, phòng ngừa hành vi tham nhũng…

Với thành tích đạt được, nhiều  tập thể, cá nhân đã được nhận bằng khen của Thanh tra Chính phủ và giấy khen của Thanh tra tỉnh.

Tin, ảnh: NGUYỄN HƯNG