Công tác tuyên truyền giúp làm đẹp hình ảnh quê hương và con người An Giang

03/02/2023 - 07:21

 - Năm 2022, An Giang đã vượt qua khó khăn, thách thức, từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội (15/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,87%). Với trọng trách được giao, đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền đã phát huy tinh thần trách nhiệm và đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh.

A A

Họp mặt báo chí nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. Ảnh: MỸ LINH

Cầu nối giữa Đảng, nhà nước và nhân dân

Trên địa bàn An Giang hiện có 3 cơ quan báo chí (Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang và Tạp chí Thất Sơn); 2 cổng thông tin điện tử cấp tỉnh (Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh và Cổng Thông tin điện tử tỉnh); 33 cổng thành phần, 11 đài truyền thanh cấp huyện và 156 đài truyền thanh cấp xã. Qua đó, có gần 200 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhà báo chuyên nghiệp, cùng đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên công tác tại các cơ quan, đơn vị làm công tác thông tin, tuyên truyền trong tỉnh.

Thông qua tuyên truyền, những nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng; phát triển kinh tế - xã hội; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch… tiếp tục được duy trì, nâng cao cả về số lượng và chất lượng; gắn kết chặt chẽ giữa thông tin, tuyên truyền và đấu tranh trên báo chí cũng như các loại hình truyền thông khác. Các chuyên trang, chuyên mục, như: “Sinh hoạt tư tưởng”, “Hiểu đúng”, “Bảo vệ nền tảng tư tưởng” trên Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh và các cổng, trang tin điện tử của các địa phương, đơn vị… ngày càng tạo hiệu ứng tốt trong xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Trước bối cảnh phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19, qua công tác tuyên truyền đã phát đi thông điệp mạnh mẽ về việc các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh An Giang luôn lắng nghe, chia sẻ với khó khăn của doanh nghiệp và người dân; chủ động nắm bắt, ghi nhận thông tin từ cơ sở, từ cuộc sống, góp phần triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong thực tiễn.

Năm 2022 là năm An Giang diễn ra nhiều sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa nổi bật, như: Kết nối điểm cầu truyền hình trực tiếp “Khúc tráng ca hòa bình” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; Hội thảo khoa học cấp tỉnh “An Giang 190 năm hình thành và phát triển (1832-2022)”; Thủ tướng Chính phủ quyết định ngày 22/11 hàng năm là “Ngày truyền thống thành lập tỉnh An Giang”; Lễ kỷ niệm 190 năm Ngày truyền thống thành lập tỉnh An Giang (22/11/1832 - 22/11/2022); tổ chức sáng tác ca khúc về An Giang; giao lưu gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Bên cạnh đó, còn hàng loạt những sự kiện kinh tế - xã hội, như: Khởi công dự án tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên; Hội nghị công bố, triển khai Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1; Lễ khởi công xây dựng cầu Châu Đốc; khánh thành Nhà máy gạo Hạnh Phúc của Tập đoàn Tân Long ở xã Lương An Trà (huyện Tri Tôn); Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026… Tất cả những sự kiện nổi bật đó, thông qua công tác tuyên truyền, thông qua hoạt động của các cơ quan thông tin, báo chí trong tỉnh và sự kết nối với báo chí Trung ương, khu vực, đã góp phần giúp cho hình ảnh, quê hương, con người An Giang được phản ánh đậm nét và lan tỏa sâu rộng trong và ngoài tỉnh.

Sứ mệnh và trọng trách trước Đảng, nhân dân

Với vai trò là lực lượng quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, trước những yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nhất là trong bối cảnh khoa học - công nghệ phát triển không ngừng; sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động; cạnh tranh thông tin diễn ra quyết liệt… đòi hỏi các cơ quan báo chí, tuyên truyền trong tỉnh phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, xứng đáng là vũ khí sắc bén, là ngọn cờ đầu, nòng cốt trong cả 3 hình thái chủ yếu của công tác tư tưởng là: Lý luận, tuyên truyền và cổ động; góp phần động viên, khích lệ, khơi dậy khát vọng phát triển. Cụ thể, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục phát huy tính Đảng, tính chiến đấu; chủ động tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Tập trung nâng cao chất lượng tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước gắn với các phong trào thi đua yêu nước; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Thứ hai, quán triệt, nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang; phục vụ tốt công tác lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Các cơ quan làm công tác tuyên truyền, báo chí trong tỉnh cần nhận thức và phát huy tốt hơn nữa chức năng phản biện xã hội; từ đó, kiên định mục tiêu, tỉnh táo nhận diện; phản ánh đúng và trúng ý Đảng, lòng dân. Có hình thức tuyên truyền phù hợp cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch; không hoài nghi, dao động. Xử lý tốt, hài hòa giữa việc thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị với đáp ứng nhu cầu của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần kịp thời ngăn chặn cái xấu và tăng cường cổ vũ cho những cái tốt đẹp, cho những điều tử tế. Thể hiện rõ nét hơn vai trò dẫn dắt, chủ động, kịp thời, đạt hiệu quả trong tuyên truyền về những vấn đề, sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội. 

Thứ ba, tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong các cơ quan tuyên truyền, báo chí thật sự trong sạch, vững mạnh; tuân thủ các quy định của Đảng, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong chính đội ngũ những người làm công tác thông tin, tuyên truyền, những người làm công tác báo chí trên địa bàn tỉnh.

Thứ tư, trong tổng thể bức tranh chung, năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, là năm Đảng bộ tỉnh sẽ tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ. Các cơ quan làm công tác tuyên truyền, báo chí trong tỉnh phải bám sát những chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các chủ trương chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy để đẩy mạnh tuyên truyền.

Bên cạnh tiếp tục tuyên truyền các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, cần tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  Song song đó, tăng cường tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là Chương trình hành động 14-CTr/TU, ngày 15/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2023. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, quảng bá các tiềm năng, lợi thế của tỉnh; các lễ hội văn hóa, lịch sử truyền thống; hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, đặc biệt là kỷ niệm 135 Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng…

Các cơ quan làm công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí trong tỉnh thông qua công tác tuyên truyền tiếp tục nêu bật hình ảnh một An Giang giàu truyền thống văn hóa, lịch sử với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả; một An Giang nhiều triển vọng, khởi sắc với nhiều sự kiện, nhiều công trình mới được khởi công, khánh thành và phát huy hiệu quả; một An Giang nỗ lực, trên đà phục hồi sản xuất - kinh doanh, thu hút đầu tư và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.

TRẦN THỊ THANH HƯƠNG

(Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang)

 

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu