Công ty Điện lực An Giang tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2024

28/05/2024 - 10:32

 - Ngày 28/5, Công ty Điện lực An Giang (PCAG) tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2024, với sự tham dự của đông đảo khách hàng đến từ các địa phương: Long Xuyên, Thoại Sơn, Chợ Mới, Châu Thành.

Đông đảo khách mời, khách hàng sử dụng điện tham dự hội nghị

Giám đốc Công ty Điện lực An Giang Nguyễn Phước Quý Hùng phát biểu tại hội nghị

Đẩy mạnh tuyên truyền chương trình tiết kiệm điện, sử dụng sử dụng điện thông minh đến khách hàng

Các khách hàng tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị

Năm 2023 và các tháng đầu năm 2024, PCAG đã nỗ lực đảm bảo cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ trên toàn tỉnh.

Cụ thể, phụ tải tỉnh An Giang đạt đỉnh Pmax 480MW. Trong các tháng đầu năm 2024 Pmax đạt 501MW, tăng 4,38% so năm 2023, sản lượng điện nhận ngày lớn nhất năm 2024 đạt 9,64 triệu kWh, tăng 5,93% so với năm 2023.

Trong các tháng đầu năm 2024, PCAG đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh An Giang, không để xảy ra tình trạng quá tải dẫn đến buộc phải thực hiện ngừng giảm cung cấp điện khẩn cấp các phát tuyến 22kV như các tháng cao điểm mùa khô năm 2023.

Những tháng còn lại trong năm 2024, PCAG phấn đấu bảo đảm ổn định cung ứng điện, nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu quả trong quản lý vận hành hệ thống điện gắn với phát triển bền vững, phát triển năng lượng xanh.

Cụ thể, sẽ phấn đấu giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện tỉnh An Giang khoảng 7,6MW, chiếm tỷ lệ 1,5% thông qua việc thực hiện Chương trình DSM (Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện), Chương trình DR (Chương trình điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại), Chương trình dịch chuyển phụ tải điện…

 Cùng với đó, phấn đấu 100% khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh An Giang được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lợi ích và sự cần thiết phải quản lý nhu cầu điện, tự nguyện đăng ký tham gia các chương trình DSM…

Ngày 30/5/2024, PCAG sẽ tổ chức Hội nghị khách hàng tại TP. Châu Đốc để lắng nghe ý kiến đóng góp của khách hàng các địa phương: Châu Đốc, Phú Tân, Tân Châu, Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Phú.

THANH TIẾN