Cụm thi đua lực lượng vũ trang 12 tỉnh, thành phố sơ kết 6 tháng đầu năm

30/06/2022 - 15:34

 - Chiều 30/6, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, Cụm thi đua lực lượng vũ trang (LLVT) 12 tỉnh, thành phố tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022. Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 dự và chỉ đạo hội nghị.

A A

Các đại biểu tham dự hội nghị

6 tháng đầu năm 2022, phong trào thi đua quyết thắng của cụm tiến hành trong điều kiện có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Từng đơn vị tập trung lãnh đạo, đổi mới, vận dụng linh hoạt nhiều giải pháp. Trong đó, các đơn vị phát huy tốt vai trò tham mưu giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Tỉnh ủy, Thành uỷ và UBND cùng cấp trong dự báo, nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả tình huống, không để bị động, bất ngờ; lãnh đạo; triển khai toàn diện, có chiều sâu các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT được nâng lên, xây dựng chính quy có bước chuyển biến rõ nét so với năm 2021. Tập trung mọi nguồn lực, chăm lo xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố ngày càng vững chắc, giữ vững an ninh, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị trọng đại diễn ra trên từng địa bàn. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị ngày càng phát huy hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với các mặt công tác khác…

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, hội nghị xác định: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp trong tổ chức và điều hành phong trào thi đua, khen thưởng. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tiến hành công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khắc phục hiệu quả khâu yếu, mặt yếu; chăm lo xây dựng các tổ chức trong LLVT vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ… 

Gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”. Tăng cường lãnh, chỉ đạo tích cực chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội thi đua Quyết thắng cấp cơ sở, giai đoạn 2017 - 2022.

G.K