Đa Phước đạt chuẩn xã nông thôn mới

30/08/2018 - 19:18

 - Ngày 30-8, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đa Phước đã long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây không chỉ là kết quả của quá trình nỗ lực, chung sức chung lòng, mà còn là kết tinh của “ý Đảng, lòng dân” trong phát triển kinh tế - xã hội.

A A

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng trao bảng tượng trưng “Thưởng công trình trị giá 1 tỷ đồng” cho xã Đa Phước

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng trao bảng tượng trưng “Thưởng công trình trị giá 1 tỷ đồng” cho xã Đa Phước

Chúc mừng xã Đa Phước đạt chuẩn NTM, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng yêu cầu: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện An Phú tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức các cấp, ngành và Nhân dân tích cực tham gia xây dựng quê hương bằng những công trình thiết thực; hỗ trợ để Đa Phước khai thác hiệu quả các công trình, dự án phục vụ phát triển. Có giải pháp duy trì và nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu để Đa Phước trở thành xã “NTM nâng cao” đầu tiên của huyện An Phú vào năm 2020.       

Sau Khánh An, Đa Phước là xã điểm của huyện đầu nguồn An Phú đạt chuẩn NTM.

Tin, ảnh: HỮU HUYNH