Đặc sắc Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam

27/05/2022 - 05:54

 - Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2022 diễn ra từ ngày 22/5 đến 27/5 (ngày 22 đến 27/4 âm lịch), tại phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang). Đây là lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, là lễ hội truyền thống được giữ gìn qua nhiều thế hệ, mang đậm bản sắc văn hóa của cư dân vùng sông nước Nam Bộ.

A A

Thông qua các hoạt động của lễ hội, giúp quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa, con người An Giang, thu hút đông đảo du khách gần xa đến tham quan, chiêm bái…

Đại biểu tham dự lễ phục hiện rước tượng bà tại Nhà bia liệt sĩ

Bà Chúa Xứ Thánh Mẫu

Nghi thức thỉnh bà xuống núi

Đưa 2 đòn bánh tét nặng 3 tấn cúng viếng Bà Chúa Xứ núi Sam

Sân khấu hóa lễ phục hiện rước tượng bà

Nghi thức thỉnh bà nhập miếu

TP. Châu Đốc xinh đẹp nhìn từ đỉnh núi Sam

Người dân đi cúng viếng

Nghi thức tắm bà

THANH HÙNG