Đại hội Chi bộ Ban Tổ chức - Nội vụ huyện Châu Phú (nhiệm kỳ 2020-2025)

16/05/2020 - 13:33

 - Chiều 15-5, Chi bộ Ban Tổ chức - Nội vụ huyện Châu Phú (An Giang) đã tổ chức thành công Đại hội đảng viên (nhiệm kỳ 2020-2025).

A A

Chi bộ Ban Tổ chức - Nội vụ huyện Châu Phú là Chi bộ ghép của 2 đơn vị Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện, với 14 đảng viên.

Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ Ban Tổ chức - Nội vụ huyện Châu Phú (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Nghi Em, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ huyện tái đắc cử Bí thư Chi bộ.

Trên cơ sở những kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ Ban Tổ chức - Nội vụ huyện Châu Phú đề ra mục tiêu thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả; phân công, bố trí cán bộ có trình độ phù hợp với vị trí việc làm....

MỸ LINH