Đại hội Chi bộ Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Châu Phú

15/05/2020 - 11:10

 - Chiều 14-5, Chi bộ Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Châu Phú (An Giang) tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ II (nhiệm kỳ 2020-2025).

Đại hội Chi bộ Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Châu Phú

Đại hội đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ mới gồm 3 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thanh Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự huyện tái đắc cử Bí thư Chi bộ.

Tại đại hội, Chi bộ Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Châu Phú đã thống nhất biểu quyết thông qua các chỉ tiêu và định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Cụ thể: phấn đấu 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra; 90% đoàn thể vững mạnh…

M.L