Đại hội Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Phú (nhiệm kỳ 2020-2025)

29/05/2020 - 17:00

 - Chiều 29-5, Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Phú (An Giang) tổ chức Đại hội đảng viên (nhiệm kỳ 2020-2025.)

A A

Đại hội đã bầu Chi ủy Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Phú khóa mới gồm 5 đồng chí. Đồng chí Lê Trần Minh Hiếu giữ chức Bí thư Chi ủy (nhiệm kỳ 2020-2025).

Đại hội đảng viên Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Phú đã thống nhất đề ra một số chỉ tiêu (nhiệm kỳ 2020 - 2025), gồm: phấn đấu đến năm 2025 giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 195 triệu đồng/ha; phát triển và nhân rộng sản xuất theo hướng an toàn 20ha; diện tích nuôi trồng thủy sản là 1000ha theo các vùng quy hoạch, trong đó, nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao đạt 620 ha…

MỸ LINH