Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thoại Sơn lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) diễn ra phiên trù bị

05/08/2020 - 16:53

 - Chiều 5-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thoại Sơn (An Giang) lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) đã diễn ra phiên trù bị. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết, cùng 286 đại biểu chính thức đại diện 4.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện đã tham dự.

A A

Quang cảnh đại hội

Các đại biểu biểu quyết thông qua quy chế làm việc của đại hội

Tại phiên trù bị, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thoại Sơn lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã diễn ra các nội dung: thông qua chương trình, quy chế làm việc, tờ trình đề cử các tổ chức trong đại hội. Đồng thời, phổ biến một số nội dung cơ bản quy chế bầu cử trong Đảng; thảo luận đóng góp văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thoại Sơn lần XII…

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, năng động, phát triển, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thoại Sơn lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra trong 2,5 ngày (từ ngày 5 đến 7-8), nhằm đánh giá lại công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị của huyện đối với sự phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và vận động quần chúng nhiệm kỳ 2015- 2020 và đề ra quan điểm, mục tiêu, các khâu đột phá, chỉ tiêu phát triển trong 5 năm tới...

PHƯƠNG LAN