Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thoại Sơn lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) thành công tốt đẹp

07/08/2020 - 13:47

 - Qua 2,5 ngày ( từ ngày 5 đến 7-8) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thoại Sơn (An Giang) lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình làm việc.

A A

Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao quyết định điều động, chỉ định đồng chí Lê Hữu Nghị, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (nhiệm kỳ 2019 – 2020) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện uỷ Thoại Sơn (nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thoại Sơn khóa XII

… và bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thoại Sơn khóa  XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) ra mắt đại hội

Tặng hoa các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2015-2020) không tái cử

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thoại Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 40 đồng chí. Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Phạm Minh Tâm tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn (nhiệm kỳ 2020 – 2025); đồng chí Nguyễn Thị Minh Kiều tái đắc cử Phó Bí thư Huyện ủy. Đồng thời, bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 7 đồng chí, đồng chí Phạm Quang Căn được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; bầu 16 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Đại hội đề ra quan điểm phát triển và xác định mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư phát triển toàn diện về kinh tế; đổi mới, sáng tạo, lấy kinh tế nông nghiệp làm nền tảng, từng bước đẩy mạnh phát triển thương mại – dịch vụ, du lịch và công nghiệp nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao đến năm 2025”.

Đại hội cũng đã đề ra các chỉ tiêu phát triển chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, như: nâng cao thu nhập bình quân người dân khu vực nông thôn theo chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt mức từ 85 triệu đồng/người/năm trở lên; giá trị sản xuất bình quân/ha đất nông nghiệp đạt 230 triệu đồng/ha/năm; số lượng doanh nghiệp phát triển mới trên địa bàn trong nhiệm kỳ là 402 doanh nghiệp; thu ngân sách từ kinh tế địa bàn 682 tỷ đồng; tỷ  lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025 đạt từ 85% đến 90%; tỷ  lệ hộ nghèo đến năm 2025 giảm còn 0,74%; tỷ  lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế đến năm 2025 là 68%; tỷ  lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2025 là 95%...

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao quyết định điều động, chỉ định đồng chí Lê Hữu Nghị, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (nhiệm kỳ 2019 – 2020) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện uỷ Thoại Sơn (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

PHƯƠNG LAN