Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Phú lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020- 2025)

08/05/2020 - 10:46

 - Trong 2 ngày 7 và 8-5, Đảng bộ xã Vĩnh Phú (Thoại Sơn) tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Phú lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn chọn là đại hội điểm rút kinh nghiệm. Tại phiên trù bị, đại biểu thông qua quy chế làm việc đại hội, hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu tham dự đại hội …

A A

Ngày 8-5, đại hội làm việc chính thức với các nội dung: báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020), trình Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025); báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; đóng góp dự thảo văn kiện đại hội; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025)…

PHƯƠNG LAN